Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 12 juli 2013

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 24 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, Kar(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009316
pub.
12/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****;

****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****.

**** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^