Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 05 maart 2010

Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen een financiële sector bedrijvige instelling en een kredietinstelling Het dir(...) Met toepassing van artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2010095319
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen een financiële sector bedrijvige instelling en een kredietinstelling (artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft met toepassing van artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen de overdracht op datum van 1 maart 2010 van de rechten en verplichtingen verbonden aan de volledige portefeuille projectkredieten aan mede-eigenaarschappen voor renovatie werken van de naamloze vennootschap Korfina Life, Minister Liebaertlaan 10, 8500 Kortrijk, aan de naamloze vennootschap Ethias Bank, Sterrenkundelaan 19, 1210 Brussel, goedgekeurd.

Met toepassing van artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen is iedere overdracht tussen een financiële sector bedrijvige instelling en een kredietinstelling van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken ondernemingen, waarvoor toestemming werd verleend overeenkomstig artikel 30, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 23 februari 2010.

De voorzitter : (get.) Jean-Paul Servais. (7037)

^