Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 20 november 2009

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Errata Deze bekendmaking vervangt die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61404, en die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61405. In het Belgisch Staatsblad - koninklijk besluit van 23 maart 2009, voor de genaamde **** **** ****, **** ****, ****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009779
pub.
20/11/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Errata Deze bekendmaking vervangt die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61404, en die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61405.

In het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2009, bladzijde 38617, moeten de volgende correcties worden aangebracht : - koninklijk besluit van 23 maart 2009, voor de genaamde **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** : - op de tweede regel van de **** tekst, lezen «*****» in plaats van «*****»; - op de vijfde regel van de **** tekst, lezen «*****» in plaats van «*****»; - op de vijfde regel van de **** tekst, lezen «*****» in plaats van «*****»; - koninklijk besluit van 14 april 2009, voor de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** : - op de eerste regel van de **** tekst en op de tweede regel van de **** tekst, lezen «*****» in plaats van «*****»; - op de vijfde regel van de **** tekst, lezen «*****» in plaats van «*****».

^