Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 04 mei 2005

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009323
pub.
04/05/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^