Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 28 juli 2001

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2001 is machtiging verleend aan : ****. De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer De ****, ****, geboren **** **** koninklijk besluit van 21 mei 2001 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, ****(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009500
pub.
28/07/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2001 is machtiging verleend aan : ****. De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet **** zal beslist worden, hun **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2001 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, district ****, om, behoudens tijdig verzet **** zal beslist worden, hun **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2001 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****;

Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal **** worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2001 is machtiging verleend aan ****.

De ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop **** 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2001 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, district ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^