Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 juni 2012
gepubliceerd op 19 oktober 2012

Wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme , ondertekend te Brussel op 2 februari 2012. - Addendum (1) (2)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015176
pub.
19/10/2012
prom.
20/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


20 JUNI 2012. - Wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012. - Addendum (1) (2)


_______ Nota's (1) Zie Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012 (bladzijden 37109-37128).(2) Overeenkomstig zijn artikel 48, § 1, is dit Verdrag in werking getreden op 27 september 2012.

Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM-Verdrag) tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland, gedaan te Brussel op 2 februari 2012

Staten

Datum Authentificatie

Type instemming

Datum instemming

Datum interne inwerkingtreding

BELGIE

02/02/2012

Bekrachtiging

26/06/2012

27/09/2012

CYPRUS

02/02/2012

Bekrachtiging

28/06/2012

27/09/2012

DUITSLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

27/09/2012

27/09/2012

ESTLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

03/10/2012

04/10/2012

FINLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

29/06/2012

27/09/2012

FRANKRIJK

02/02/2012

Bekrachtiging

02/04/2012

27/09/2012

GRIEKENLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

10/05/2012

27/09/2012

IERLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

01/08/2012

27/09/2012

ITALIE

02/02/2012

Bekrachtiging

14/09/2012

27/09/2012

LUXEMBURG

02/02/2012

Bekrachtiging

31/07/2012

27/09/2012

MALTA

02/02/2012

Bekrachtiging

19/07/2012

27/09/2012

NEDERLAND

02/02/2012

Bekrachtiging

13/07/2012

27/09/2012

OOSTENRIJK

02/02/2012

Bekrachtiging

30/07/2012

27/09/2012

PORTUGAL

02/02/2012

Bekrachtiging

04/07/2012

27/09/2012

SLOVAKIJE

02/02/2012

Bekrachtiging

29/06/2012

27/09/2012

SLOVENIE

02/02/2012

Bekrachtiging

30/05/2012

27/09/2012

SPANJE

02/02/2012

Bekrachtiging

02/07/2012

27/09/2012

^