Etaamb.openjustice.be
Wet van 16 maart 2000
gepubliceerd op 14 april 2000

Wet die naturalisaties verleent

bron
ministerie van justitie
numac
2000009335
pub.
14/04/2000
prom.
16/03/2000
ELI
eli/wet/2000/03/16/2000009335/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAART 2000. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan : ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****-Mei, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 16 maart 2000.

**** **** **** : **** Minister van ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : **** Minister van ****, ****. ****

^