Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 mei 1995
gepubliceerd op 31 januari 1998

Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015045
pub.
31/01/1998
prom.
11/05/1995
ELI
eli/wet/1995/05/11/1997015045/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


11 MEI 1995. Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992, zullen voolkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 mei 1995.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Leefmilieu, J. SANTKIN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. WATHELET

Het verdrag, zijn bijlagen en aanhangsels worden gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van heden onder de folio's - 1 - tot - 79 -.

Raadpleging van de bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^