Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 07 augustus 2009

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 wordt de vergunning tot het expl De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000512
pub.
07/08/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Pourtois, Alain, onder de benaming « Top Guard Security », gevestigd te 1428 Lillois, avenue du Tonnelier 11, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 26 mei 2009, onder het nummer 16.0031.05.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

^