Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 03 april 2009

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000231
pub.
03/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst verleend aan de « Association intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi SCRL (I.C.D.I.) », gevestigd te rue du Déversoir 1, 6010 Couillet.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden zonder hond, zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 18.0064.12.

^