Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 24 juni 2003

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Niet-vernieuwingen van de vergunning

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000353
pub.
24/06/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Niet-vernieuwingen van de vergunning Bij ministerieel besluit van 20 december 2002 wordt de vernieuwing van de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen niet verleend aan de volgende persoon : De heer **** ****, gevestigd te 3300 ****, **** 178, onder het nummer 14.182.03; het huidige besluit tot niet-vernieuwing van de vergunning heeft uitwerking met ingang van 17 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003 wordt de vernieuwing van de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen niet verleend aan de volgende persoon : De heer **** ****, gevestigd te 3700 ****, **** 33, onder het nummer 14.1062.12; het huidige besluit tot niet-vernieuwing van de vergunning heeft uitwerking met ingang van 29 december 2002.

^