Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 13 oktober 2021

Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Katia DE GEYTER De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021204372
pub.
13/10/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Katia DE GEYTER De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Zij moeten voor iedere kandidaat vermelden : zijn naam en voornaam, zijn rijksregisternummer, zijn persoonlijk e-mailadres, zijn telefoonnummer en zijn beroep. Een kopie van een diploma of een getuigschrift in de taal waarin de kandidaat zal zetelen, zal voor iedere nieuwe kandidaat bijgevoegd worden.

^