Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 05 maart 2010

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010 : bladzijde 9200, regel 44, is de plaats van griffier bij het Hof van Cassatie geannuleerd; bladzijde 9200, regel 45, lezen : « 2, waarvan bladzijde 9201, regel 17, lezen : « Nederlandstalig : 8, waarvan 1 vanaf 1 juni 2010; Franstalig 6 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009185
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010 : bladzijde 9200, regel 44, is de plaats van griffier bij het Hof van Cassatie geannuleerd; bladzijde 9200, regel 45, lezen : « 2, waarvan 1 vanaf 1 september 2010 » i.p.v. « 1, vanaf 1 september 2010 »; bladzijde 9201, regel 17, lezen : « Nederlandstalig : 8, waarvan 1 vanaf 1 juni 2010; Franstalig 6 » i.p.v. « Nederlandstalig 7, waarvan 1 vanaf 1 juni 2010; Franstalig : 7 »; bladzijde 9202, regel 16, lezen : « 5 (Nederlandstalig) » i.p.v. : « 6 (Nederlandstalig : 5; Franstalig : 1) ».

^