Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 09 november 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 december 2002; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1, vanaf 1 augustus 2003. De kandidaturen voor De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010028
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 december 2002; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1, vanaf 1 augustus 2003.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

^