Etaamb.openjustice.be
Publicatie(s) Ter Kritiek
gepubliceerd op 11 juli 2022

Openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk plan inzake de elektromagnetische omgeving in Brussel In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's wordt de Br De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dit ontwerpplan op 7 oktober 2021 in eerste lezing goed(...)

bron
leefmilieu brussel
numac
2022032303
pub.
11/07/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

LEEFMILIEU BRUSSEL


Openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk plan inzake de elektromagnetische omgeving in Brussel In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geacht het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing aan een openbaar onderzoek van minstens 60 dagen voor te leggen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dit ontwerpplan op 7 oktober 2021 in eerste lezing goedgekeurd.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 augustus tot 30 september 2022.

We nodigen u uit om hier actief aan deel te nemen via de url: www.leefmilieu.brussels/oo-golven Uw opmerkingen kunnen tegen uiterlijk 30 september 2022 ook schriftelijk worden bezorgd aan: Leefmilieu Brussel Departement Technologie en Stralingen Thurn & Taxis-site Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel Het ontwerp van het Brussels gewestelijk plan en de bijhorende documenten kunnen online worden geraadpleegd op www.leefmilieu.brussels/oo-golven, in papieren versie in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op werkdagen tussen 9u en 12u en een dag per week tot 20u, evenals bij het onthaal van Leefmilieu Brussel van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

Dienst Info-Leefmilieu: +32 (0)2 / 775.75.75

^