Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034260 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3750 van 23 november 2021, wordt **** **** ****. **** **** bevorderd tot **** in de **** voor de Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Christian BOURLET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021, wordt de heer Joris DEBERDT, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie via federale mobiliteit overgeplaatst in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 9 december 2021 wordt de heer Werner VAN CAMPENHOUT bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 august 2021, wordt de heer Pavel GRECIUSCA, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, wordt aan de heer DEVLESAVER Jean-Luc op het einde van de maand november 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021205097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2021, wordt aan de heer CULOT Dominique, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 19/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2022040016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement betreffende de gedragsregels van het Instituut voor Octrooigemachtigden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022040024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Denis MAILLEUX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022040032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Benjamin HEYLEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022040034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Renaud GOSSELIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Tijdelijke aanwijzing Bij ministerieel besluit van 21 december 2021 wordt de h. Jelle Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 06/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043425 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 5.159 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043427 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3H op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 10.456 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043426 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr 203 op de spoorlijn nr. 232, Y Kaatsbeek - Genk-Zuid , gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 1.362 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043428 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 2.200 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043429 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 2.138 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043432 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 123, Geraardsbergen - Edingen, gelegen te Herne ter hoogte van de kilometerpaal 15.636 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043431 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2IBR op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 9.560 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043430 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 10BIS op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 5.792 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043433 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 6BAYER op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 12.957 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043436 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 330 op de spoorlijn nr. 220/1, Y Leopold - Y Ford, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.060 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043434 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1MD op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.184 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043439 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1DHollander op de spoorlijn nr. 208/2, Y Geslecht-Zuid - Y Geslecht-Oost, gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 0.205 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1EBES op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 5.872 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043440 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 202B, Y Pelikaan - Km 6.535 , gelegen te Brugge, ter hoogte van de kilometerpaal 4.110 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043441 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 93 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - Grens SNCF Réseau , gelegen te Veurne, ter hoogte van de kilometerpaal 73.878 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021043442 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3FORD op de spoorlijn nr. 220, Y Noorderlaan - Bundel 140 « Far West », gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 7.180 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanduiding van de algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 22 december 2021 wordt de tijdelijke aanduiding van Mevrouw Maria Eyssen met ingang op 1 januari 20 type ministerieel besluit prom. 23/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2022040030 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Aanvullende opleiding hulpverleners-ambulanciers met het oog op het behalen van de titel van ambulancechauffeur voor niet-dringend patiëntenvervoer (ATNUP) (conventie)" (code 824133U21V1), ingedeeld op het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200004 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 252.335 van 7 december 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 december 2021, heeft de Raad van State de volgende prejud « Schendt artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maar(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200003 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 252.391 van 10 december 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 december 2021, heeft de Raad van State de volgende preju « Schendt artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere v(...)

beschikking

type beschikking prom. 13/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021034362 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021022732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021022704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2019 tot erkenning van de Provincie Luxemburg voor de organisatie van de dienst « La Maison de l'Adolescent - Luxembourg" gelegen rue Saint-Donat 12, te 6700 Aarlen als dienst die een bijzonder pedagogisch project toepast

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021022753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2021, wordt beschermd als monument de totaliteit van de voormalige persoonlijke woning en atelier van Raphaël Evaldre, met inbegrip van de afsluitin Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, 1ste afdeling, sectie B414, perceel R2.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021022703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs van 15 september 2021 betreffende de nadere regels voor de samenstelling van het beroepsdossier en voor de toegang ertoe voor de administratieve personeelsleden, bindend wordt verklaard

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 oktober 2021, worden beschermd als monument, -voor wat betreft het exterieur: - de voorgevel, - het dak van het hoofdgebouw, - de tuin, - voor wat betreft het interieur: - het hoofdtrappenhuis - de volledige benedenverdieping,(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2022040009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepsbeoefenaars in de geestelijke gezondheidszorg

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/2021 pub. 19/01/2022 numac 2021034426 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de vaststelling van het model en de modaliteiten van de studie ter rechtvaardiging voor aanname voor veralgemeend gebruik van een handeling die medische blootstelling of blootstelling bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen met zich meebrengt

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Programma voor pesticidenreductie 2023-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dit ontwerpprogramma in eerste lezing goedgekeurd op 18(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043590 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv HOEVEDREEF en de nv RIJKEROOI, die beiden woonplaats Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2021. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043589 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw CONFEDERATION EVENTS, de nv ANTWERPS SPORTPALEIS, Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043591 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Geert LODEWIJCKX, Peter DANCKAERS en Maria BEIRENS, allen - Het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Ranst van 22 juni 2020 houdende de goedkeuring van de ro(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200007 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 december 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2021, is beroep to b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2021 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200009 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 december 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2021, heeft de vzw « Die zaak, ingeschreven onder nummer 7699 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0425.194.154 RIOVA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 06/12/2(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projects Managers (niveau A2) voor het steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. - Selectienummer: AFG21200 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2022. De lijst (...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****1) voor **** ****. -****: ****22024 Solliciteren kan tot en met 02/02/2022 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****, ****(...) Een lijst van maximaal 20 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. ****(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige WebGIS Specialisten (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG22025 Solliciteren kan tot en met 02/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van maximaal 20 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200284 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Correspondenten voor de plaatselijke besturen (niveau A1) voor De Gewestelijke overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : Req9 Solliciteren kan tot en met 02/02/2022 via www.talent.brussels Een lijst van maxima(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021022809 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 18/10/2021, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan AGIRTA SPCOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA geleg(...) De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001797834. Bij de beslissing van Leefmilieu Brusse(...) type registratie prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021022810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Intrekking Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 06/12/2021, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen ECOTOP NV SO ingetrokken. De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001194937. (...) type registratie prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021022812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Intrekkingen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 06/12/2021, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen ECOTOP NV SO ingetrokken. De registratie draa(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 09/12/2021, werd de registratie als inzamelaar, ha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034257 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3749 van 16 november 2021, wordt mijnheer Patrick Platteau, morele consulent tweede klasse, benoemd tot morele consulent eerste klasse op 1 december 2021. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt mevrouw Julie ENGLEBERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt de heer Dieter TIELEMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021043314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt mevrouw Jessica GODOY CHAPARRO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2021, is de heer HEYLBROECK VAN MEERBEKE Alain benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Bruss

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Alain HEYLBROECK VAN MEERBEKE type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Jean-Luc DEVLESAVER De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021205547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Dominique CU Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsr(...)

document

type document prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2021034382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Goedkeuring Bij besluit van 06/12/2021 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van wijzigingen, de beslissing van 28/10/2021 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Ukkel beslist de begrotingswijziging nr. 01-2021 goed te keuren. type document prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Business analyse BuS (niveau A3) voor HVW. - Selectienummer : ANG21232 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 19/01/2022 numac 2022200267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen - helpdesk (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21393 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar(...)
^