Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2021

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. 21/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031707 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021020815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021021137 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021 wordt de heer Gaëtan LEROY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de financiering van het sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031636 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****, ****, geboren te **** de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031637 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te **** **** koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031635 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 30 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te veranderen. **** **** **** koninklijk besluit van 30 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031638 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031640 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031639 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****(...) Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042097 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****, ****, geboren te ****(...) de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042096 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de genaamde Van den ****, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt mevrouw Florence PRUDHOMME DEFRANCE, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financien, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042452 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2021, zijn benoemd tot kandidaat-notaris: - Voor de Nederlandse taalrol: o de heer Tuyteleers Th., o mevr. Dobbelaere A., o mevr. Vanbelle G., o de heer Snyers B., o de heer De Ge o de heer Laevens M., o mevr. Tack A., o de heer Mahieu M., o de heer Valcke M., o mev(...) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van de metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2020 type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie (1) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de berekening van de eindejaarspremie voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021203045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de twee regeringscommissarissen bij de federale culturele instellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021203095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 23/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031752 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van het Nationaal Oliebureau type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 29/06/2021 numac 2021202830 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, An de Bareer 13/1/1 type ministerieel besluit prom. 02/10/2019 pub. 29/06/2021 numac 2021202829 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorlopige en voorwaardelijke erkenning van de VZW Soziale Integration und Alltagshilfe als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Hütte 57

decreet

type decreet prom. 25/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042460 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in het kader van COVID-19 in de zomer van 2021 type decreet prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042486 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L1232-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bossen en vochtige gebieden van Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 10°, 68, § 1, 1°, 3°, 6° en 70 (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 7 juni 2021 werd de heer RENAUX Jean, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021031774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige woning van Oscar Bossaert en haar tuin gelegen Panthe Het goed is bekend ten kadaster van Koekelberg, afdeling 2, sectie B, perceel nr. 104 V 2.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042437 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een externe overplaatsing in de graad van Eerste attaché in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van twee nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Financiën en Begroting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titels XI en XII van Boek V van het tweede deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 690bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031727 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw V. OGER heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031726 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer M. JOOR heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031725 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer F. MARTIN heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031728 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw E. PIRSON heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031729 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw FENAVIAN heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031730 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2021 Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolo(...) Voor het bepalen van deze nieuwe tarieven is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis (...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031751 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0016: Van Mossel Automotive Groep 4 N.V./DC Invest CVBA - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 22 juni 2021, ontvi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van handel in auto's en lichte (...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042386 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SOBECO die woonplaats kiest bij Mr. Filip De Preter Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 233.697/ X-17.940 Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021042418 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv BROEKZELE VASTGOED die woonplaats kiest bij Mr. Fili Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 233.693/X-17.939. Namens de Hoofdgriffier, Isab(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203089 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige digitale projectmanagers in communicatie (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21023 Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021031756 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar niveau C in betrekkingen waaraan de graad is verbonden van administratief assistent bij de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk be A. STAFDIENSTEN ** Voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau d die laureaat zijn van een vergel(...) type document prom. 06/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021202963 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het cultureel erfgoed

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021021123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 22 juni 2021 dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt mevrouw Sabine de Bethune, benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep, op grond Mevrouw Sabine de Bethune, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 28 juni 2021, in de handen (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021021146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 wordt de heer Yves GEYSKENS benoemd in de betrekking van "beleidsadviseur" bij de lokale politie van de politiezone LEUVEN en wordt hij be

document

type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021202975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de notarisbedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 mei 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de notarisbedienden: 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés budget en aankoop (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MFG21028 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2021. De lijst (...) type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203107 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten Digitale Innovaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21120 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2021. Er (...) De lijst blijft 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203106 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Studiefase (niveau A2) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21010 Solliciteren kan tot 14/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ondersteunende Managers (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer : AFB21011 Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021. Er zij(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal bemiddelaars (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG21077 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2021. De lijst v(...) type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203131 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten techniekers atelier mechanica (niveau C) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Selectienummer: ANG21109 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 29/06/2021 numac 2021203165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Brandweermannen-Ambulanciers (niveau D) voor Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: ANB20008 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 58 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.
^