Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041346 bron nationale bank van belgie Bekendmaking van de beslissing om een bijkomende voorlopige bestuurder aan te stellen binnen het College van voorlopige bestuurders aangesteld op 23 februari 2021 in toepassing van het artikel 517, § 1, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, in toepassing van het artikel 517, §(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021020599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021, wordt de heer Eric VANDEN BUSSCHE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021020597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021, wordt de Mevrouw Fabienne TASSIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021020600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 maart, wordt de Mevrouw Marie-Hélène VRANCKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021030619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt mevrouw Géraldine TREMBLEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021030618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt mevrouw Petra SZANTO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021030620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt mevrouw Natalia Juanovna VALDES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zake Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021030621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt mevrouw Catherine VANDELOISE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021030746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de Mevrouw Muriel RABAU, rijksambtenaar bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A4 met de titel van adviseur generaal eervol ontslag uit haar ambt v Mevrouw Muriel RABAU mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031205 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3449 van 19 april 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, wordt de heer Paul MATTHYS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de titel van At De heer Paul MATTHYS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Attac(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 december 2020, wordt mevrouw Patricia GROBBEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de titel van Attac Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031229 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3452 van 19 april 2021, wordt de sergeant van het reservekader ****. **** ****, op 1 januari 2021 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in **** type koninklijk besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031240 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 3453 van 19 april 2021, wordt mijnheer Johan De Smet, houder van het diploma van licentiaat in de Germaanse Filologie, als taalleraar aan de Koninklijke Mili type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Johan VERBELEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - Meerhout - Massenhove. - Provincie Antwerpen. - Dossier 235/60001bis Bij het koninklijk besluit van 25 april 2021 wordt het besluit van de Provincie Antwerpen van 11 februari 2021, waarbij aan de nv E type koninklijk besluit prom. 19/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 `tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State' type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Larissa BRICMAN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041322 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken enministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Akoeley BERNARD, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021200645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018 betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie (1) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021200706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaap-uren" type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een eerste plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201804 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201805 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 06 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201803 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 14/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201807 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 21 van de organisatieafdelingen 10 en 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 03/05/2021 numac 2021201806 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2020204913 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2020 van 12 november 2020 Rolnummers 7197 en 7199 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 november 2018 « houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning beste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...) type arrest prom. 21/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

beschikking

type beschikking prom. 28/01/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021020409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 20 april 2021 werd de heer LEYSEN Guy, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 398 en 399 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en van artikel 12bis van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden, wat betreft het adoptieverlof en het opvangverlof type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huurwaarborg in het kader van een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats of van een medehuurovereenkomst type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031264 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement houdende invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huurwaarborg in het kader van een studentenhuurovereenkomst type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels " (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de mandatering en steunmodaliteiten voor de organisatie van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 maart 2021, dat in werking treedt op 15 maar Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Bij besluit van de Directeur-gene(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202091 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 maart 2021 wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van de SPRL ECOBEL, gevestigd clos du Pont d'Arcole 10, te 1390 Grez-Doiceau, voor de categorie projecten 4 gew type erkenning prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202092 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de erkenning van het laboratorium "I.D.E.A.", gelegen in Bergen, als laboratorium belast met de officiële analyses in het kader van het onderzoek en de vaststelling van milie Het laboratorium "I.D.E.A." wordt erkend voor categorie B, (inclusief de hydrobiologische(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031124 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Instructeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21095 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adjuncten directeur RH (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21072 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brussel type vergunning prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te Brussel

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041296 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 20 april 2021 hebben H.E. mevrouw Mekondjo Kaapanda-Girnus, mevrouw Irana Venerio Fernandez, mevrouw Pontso Susan Matumelo Sekatle en de heer Ivssn Emilio de Jes·s Ogando Lora H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3451 van 19 april 2021: De onderluitenant van het reservekader, ****. ****, wordt op 1 december 2020 benoemd in de graad van onderluitenant in het **** **** onderluitenant van het reservekader, ****. **** ****, wordt op 1 januari 2020 benoemd in de graad ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031226 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Andrea OOSTERLYNCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021031257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2021, wordt mevrouw Elana LIBBRECHT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt mevrouw Joyce CONINGS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021041324 bron gewestelijk agentschap voor netheid net brussel Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van eerstaanwezend deskundige in de Franstalige taalkader als directeur(trice) commercieel beleid commerciële dienst De commerciële dienst stelt als doelstellingen: - een groter(...) - een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerci(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021201578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de vrije beroepen Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 maart 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de vrije beroepen : 1. als vertegenwoordi(...) type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202093 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 april 2021 wordt de SCS RAVET ET ETIENNE, rue des Fermes 30, te 4560 Clavier, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 61012/0002/1031. type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202140 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: secretarissen-hoofd van dienst bij het parket Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG21063 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaard(...) Solliciteren kan tot 17/05/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21008 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21012 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202173 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke assistenten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. - Selectienummer: ANG21119 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/05/2021 numac 2021202182 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21042 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2021 zonder laureaten. (...)
^