Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020016361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020044073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020044377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2020202940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding Benoemingen. - Zilveren penning Zilveren penning Koninklijk besluit van 31 juli 2020. De heer BAUTE Marc Jean, Chaudfontaine. Hij neemt vanaf 08 april 2020 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2020202941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 31 juli 2020. De heer Abdelali Allal, Tubeke Mevr. Abts Christiane, Sint-Lambrechts-Woluwe De heer Alloing Alexander, Herent De heer Anounou Lahbib, Theux De he De heer Bartholome Joel, Thuin De heer Baurain Alain, Farciennes De heer Berckmans Alex, Ba(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de beroepsclassificatie van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van cichoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de invulling van de maximale interprofessionele marge van de koopkracht 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2018 betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020205487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021020045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de heer Tom AARTS, rijksambtenaar in de klasse A3 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030054 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 december 2020, wordt mevrouw Jessy HENDRIX, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt Mevr. Natacha MASSAR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030052 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de heer Serge LEMAITRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 01/02/2021 numac 2021030135 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 570.231,29 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021040062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021 wordt de heer Arnoud VAN DER DONCKT, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klas Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040117 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevrouw Roseline BEUDELS, wetenschappelijk personeelslid bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de klasse SW2 met de titel van Werkleider Mevrouw Roseline BEUDELS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van W(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021 wordt de heer William DE LEY op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 november 2020. Hij word type koninklijk besluit prom. 28/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel met een lokaal statuut tewerkgesteld binnen het 'Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE' type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021, dat op 1 februari 2021 in werking treedt, wordt de managementfunctie van administrateur-generaal Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021, dat op 1 februari 2021 in werking treedt, wordt de managementfunctie van adjunct-adminis Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021020243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Formalis type ministerieel besluit prom. 08/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021030163 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021040016 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de DABS type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de transmissieverliezen type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040237 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming « Boudin blanc de Liège » als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040244 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2020 tot erkenning van de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed "Glitter Palz, reversible sequins", van het merk "SAMBRO", met referentie SQP-002, Batch Code BH/06/2018, EAN-code 5056219010571

arrest

type arrest prom. 22/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/054 betreffende de diverse bepalingen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020016006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tolk Vlaamse gebarentaal type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020043995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dierverpleegkundige

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021020229 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 november 2020 wordt op 1 januari 2021 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pierre ERCOLINI, adjunct-directeur-generaal, geboren op 21 decemb Vanaf 1 januari 2021 wordt betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden e(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021020260 bron waalse overheidsdienst Gemeenschappelijke dienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification " (e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging). - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 16 december 2020, dat in werking treedt bij de ondertekening ervan en ophou(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie begeleider in de sociale economie type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent post- en pakketmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie recyclageparkwachter type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie steenkapper type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gereedschapstechnieker type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoenhersteller type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021040019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 wordt verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, wat betreft het Vriendenaandeel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021200335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 betreffende de reiskosten verleend aan de leden van de organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongsc 1. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG21009 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Infrastructuurbeheerders (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20037 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2021. De lijst van geslaagden, zo(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200416 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Database Administrator (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20209 Deze selectie werd afgesloten op 19/01/2021. De lijst van ge(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten beheer economische analysetools (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20050 Deze selectie werd afgesloten op 07/10/2020. type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200420 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Hoofderfgoedbewakers (niveau C) voor het Koninklijk Museum MiddenAfrika. - Selectienummer: ANG20239 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200417 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie: Attaché managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BFG20153 Er(...) Deze selectie werd afgesloten op 20/01/2021. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200422 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financiël deskundigen (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG20250 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021020044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt Mevrouw Marieke ZWARTJES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030125 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, wordt Mevr. Kristien KERKHOFS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 augustus 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030126 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Thomas JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 augustus 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030127 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 december 2020, wordt de heer Reza MOHAMMADI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 2020 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030128 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Peter SLACHMUYLDERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 septembe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030130 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt Mevr. Jinlong YU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2020. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030129 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Niel SWINGS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021 wordt de heer Frederik DELMOTTE benoemd in de betrekking van "directeur operaties" bij de lokale politie van de politiezone VLAAMSE ARD type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, dat in we Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BALLEGEER Paul, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040068 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Grif(...) Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040254 bron raad van state Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 27 oktober 2020 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemme Tijdens haar plenaire vergadering van 14 januari 2021 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040257 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federale Culturele Instellingen. - Oproepen tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van een federale culturele instelling Paleis voor S(...) Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone K(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021030263 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attache voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken* : ? het detecteren(...) type aanwerving prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021040072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van **** attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en de samenstelling van een **** 1. **** **** 2. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200319 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 24 november 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de b.v. FRIEDI SLEGERS, gevestigd Lage Dijk 28A te 5705 BZ Helmond Bij beslissing van 24 november 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse (...) type document prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20085 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2021. Er zijn 125 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren analisten chemisch analyse (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21003 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/02/2021 numac 2021200415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Software Architecten JAVA (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20205 Deze selectie werd afgesloten op 13/10/2020. De lijst (...)
^