Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020055636 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020021129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020021180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de collectieve sluitingsdagen voor 2020, 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020030702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de provincies Henegouwen en Namen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020030934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020030951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020030950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de visnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020042578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 12 juli 2020 wordt het mandaat van de heer Alain Rummens als korpschef van de lokale politie van de politiezone La Hulpe/ Lasne/ Rixensart « politiezone La Mazerin type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020201674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020201684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020201806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020201971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020201972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende het protocolakkoord voor de periode 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden ressorterend onder de metaalfabrikatennijverheid - provincie Limburg - en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 1989 (23709/CO/209) (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het syndicaal verlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opleidingsplannen en de interprofessionele opleidingsdoelstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag, afwijkende stelsels 2021-2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging voor 2020 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016 betreffende de vaststelling van de bijdrage tot spijziging van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" en de verdeling van de middelen van het fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" en de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met "nachtprestaties" type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag, afwijkende stelsels 2019-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020202587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020015307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 09/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042510 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde steun voor internationalisering toegekend door het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" type ministerieel besluit prom. 09/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020042546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Verlenging van aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 juni 2020 wordt de aanstelling van Mevrouw Sandra Schillemans, directeur-generaal ad interim van het Directoraat -generaal Rekrutering en Ontwikkeling bij Federale overheidsdienst Beleid De verlenging eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve aanduiding van een Directeu(...) type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Sivry-Rance als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203170 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de knelpuntberoepen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 14 juli 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; - Paritair Comité voor het glas(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 31 juli 2020 wordt de erkenning voor het afbreken en verwijderen van a(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Opheffen tijdelijke aanstelling in een mandaat Bij ministerieel besluit van 31 juli 2020 wordt de tijdelijke aanstelling van mevrouw Dana DE GROOTE in het mandaat van directeur bij de Stafdienst Informatie-en communicatietechnologi Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020015288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ondersteuning van de internationalisering van groeperingen van ondernemingen, gemengde kamers van koophandel en hun leden type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van de ondernemingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203254 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verbindingsofficiers markttoezicht voor België (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20210 Solliciteren kan tot 20/08/2020 via www.selor.be Een lijst van maxima(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020042549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 06/05/2020, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen aan SCHEERS De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND /001723367. Bij de beslissing van Leefmilieu B(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 04/08/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Huishoudelijk reglement van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de selecties en de taalexamens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020042522 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2020 wordt de heer Dimitri LEPOIVRE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 mei 2020 met ranginneming op 1 mei 2019, in het Franse taalkader van de Fed Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers (niveau A1) voor Defensie. - Selectienummer: ANG20064 Deze selectie werd afgesloten op 27/07/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundig auditeur (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20017 Deze selectie werd afgesloten op 28/07/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 06/08/2020 numac 2020203264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Informatieveiligheids officers (niveau B) voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20081 Deze selectie werd afgesloten op 30/07/2020. Er zijn 2 (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^