Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030672 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/07/2019 numac 2019041528 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030757 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M. type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030759 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Partena

arrest

type arrest prom. 10/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030784 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

decreet

type decreet prom. 06/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203409 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake energie type decreet prom. 06/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203413 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies type decreet prom. 02/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203414 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs van 30 augustus 2017 betreffende het kaderarbeidsreglement bestemd voor het bestuurs-, onderwijzend, opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel van de hogescholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019041413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019041415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019013299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2019 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Hugo PIREE, adviseur met ingang Ridder De heer Hendrik BRANCKAERT, administratief assistent met ingang van 8 april 2019; Mevr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041539 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep **** **** administratieve ondersteuning bij de griffie van het hof van beroep Bergen: 1; ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processen bi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Deskundige hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen bij het parket van het hof van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. 1. Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Medewerker administratieve ondersteuning bij het parket ****: Medewerker administratieve ondersteuning bij het **** ****: 1 (****). ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041544 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019041545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket ****(...)

document

type document prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019203154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juni 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf : 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019203464 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau B) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG19081 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2019. Er zijn 18 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019203469 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wegcontroleurs (niveau C) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19004 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2019. Er zijn 16 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019203470 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen griffiers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19103 Deze selectie werd afgesloten op 24/06/2019. Er zijn 3 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/07/2019 numac 2019203475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen Audit ziekenhuizen (niveau A2) voor RIVIZ. - Selectienummer : AFG19026 Deze selectie werd afgesloten op 11/04/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^