Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2018 pub. 23/04/2019 numac 2019011820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Duitse vertaling van uittreksels. - Erratum type wet prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011846 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde **** ****, **** ****(...) juffrouw **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende ****(...) type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/04/2019 numac 2019011863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019055545 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Peeters, Paula Beatrice Raymonde Mevr. Peeters, Paula Beatrice Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011653 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Wim BUSSCHOTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011652 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Marc BULTYNCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011654 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer David CAMBRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011655 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Sophie DECELLE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011657 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Jan BAGUE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. Overeenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011656 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Maarten AUDENAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. O type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011659 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Bernard MENTEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011658 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Axel SCHOUPS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011660 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Hans DEPUYDT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011661 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Yvonne ERMENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011662 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Erwin VOS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018. Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011663 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Evi VAN DER SMISSEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011664 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Evy VAN BEURDEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011665 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Joachim MESKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2018 . Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011667 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Johanna VAN HOYLANDT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011666 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Johan VANDERBORGHT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011671 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Magali DU FOUR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011669 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Ken KEPPENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011668 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt Mevr. Julie SASSI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011670 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Lorenzo VANDORMAEL, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011672 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Wieland VAN LERBERGE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011673 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2018, wordt Mevr. Marie-Laure BOUCKAERT, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 17 juni 2018. Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011675 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2018, wordt de heer Robert VANHOOMISSEN, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 juli 2018. Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011674 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt Mevr. Esther VANDEBERGH, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 oktober 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011679 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 maart 2018, wordt de heer Freddy TAVERNIER, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang De heer Freddy TAVERNIER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011677 bron regie der gebouwen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Kristiaan BAEYENS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011676 bron regie der gebouwen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 wordt Mevr. Elly SUYS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie Der Gebouwen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van Attaché b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011678 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt de heer Dirk VAN GOETHEM, rijksambtenaar bij de Regie der Gebowuen in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 de De heer Dirk VAN GOETHEM mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011683 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 juni 2017, wordt de heer Martin DEKENS, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 januari 201 De heer Martin DEKENS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Atta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011682 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, wordt de heer Jean-Luc BRUGMANS, rijksambtenaar bij Regie Der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 20 De heer Jean-Luc BRUGMANS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011681 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 maart 2018, wordt de heer Luc VERHOEVEN, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 april 2 De heer Luc VERHOEVEN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Atta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011680 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt de heer Luc VANDEN BREMT, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 septem De heer Luc VANDEN BREMT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011684 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt Mevr. Liliana DEN ABT, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 juli 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011685 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018, wordt de heer Jean-Pierre ERTZINGER, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 juni De heer Jean-Pierre ERTZINGER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel (...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011845 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011849 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011858 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011862 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019 wordt de heer Frédéric MEURICE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Brazzaville als Zaakgelastigde Bij ministerieel besluit van 28 januari 2019 wordt de heer Karl LAGATIE ontheven uit zijn functie v(...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen , in werking kunnen treden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019 wordt de heer Paul CARRAL VAZQUEZ aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone CONDROZ voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019091304 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand april 2019 is samengesteld als volgt : Index A (schatk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019200916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het opleidingsCV/de database sectorale opleidingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van vier aanvullende verlofdagen in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten ten gunste van de sector van de rusthuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd en tot vaststelling van de statuten ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011709 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het Algemeen Reglement van de Certificering type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, 6, 10 en 17 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 12 maart 2019 wordt de heer Karl FORNARO met ingang van 1 maart 2018 aangesteld bij de Algemene Inspectie van de federale en de lokal type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 12 maart 2019, wordt Mevrouw Marlène JOSEPH aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011877 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011880 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011879 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011883 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018 type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011953 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011954 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffen de de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011952 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011959 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019040891 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opvang, in een "Centre communautaire" , van uithandengegeven jongeren

beschikking

type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019030198 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011714 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Verlies van de hoedanigheid Bij besluit van 8 november 2018, heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan mevrouw PHILIPPOT Joëlle, vastbenoemd attaché van de Diensten van het Verenigd College van d type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011805 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling voor de Diensten van het Verenigd College van de datum voor de inwerkingtreding van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 februari 2019 betreffende de organisatie van telewerk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de heer Gérard LEGRAND tot inspecteur-generaal van het gewoon basisonderwijs ad interim

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201881 bron waalse overheidsdienst 28 MAART 2019 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bruxelles-International" type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bruxelles-International"

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011971 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019. - Addendum Ingevolge het Decreet van de Vlaamse Overheid van 20 april 2018 houdende wijziging van het Wetboek (...) type bericht prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019012010 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba SAPINIERE c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2018. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019201714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2019, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 7147 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019201895 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0431.007.523 LES AMIS DU BROSELLA Op 02/04/2019 werd het ondernemingsnummer 0431.007(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Amigo Negro José te Petit-Thier om van 15 mei 2019 tot en met 14 mei 2020 in het gehele land een tombolaoper

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019201977 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Front-End Ontwikkelaars , (niveau B), voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG19044. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1/04/2019. De uiterste insch(...) Solliciteren kan tot 06/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011686 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2018 wordt mevrouw Amy MONBALIU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 april 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011687 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2018 wordt de heer Geert DECEUNINCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september 201 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019011688 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2018, wordt de heer Timo DE ROECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie Der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019040958 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Paleis voor Schone Kunsten. - Vacante betrekking van directeur-generaal. - Oproep tot kandidaten. - Verbeterend bericht In het Belgisch Staatsblad nr. 58 van 15 maart 2019, blz. 27240 en 27241, worden in de tekst van de oproep tot kandidaten voo 1° wat de termijn betreft waarbinnen de kandidaatstelling dient te worden ingediend, wordt de datu(...)

document

type document prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019201965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen overheidsopdrachten , (niveau B), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19135 Solliciteren kan tot 07/05/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/04/2019 numac 2019201978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentalisten , (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19020 Deze selectie werd afgesloten op 15/04/2019. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...)
^