Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018032105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen, de heer Gielis D., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen; Dit besluit treedt in werking Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding Benoemingen. - Bronzen penning Koninklijk besluit van 27 april 2018. De heer KEPPERS Jean-Pierre, Herstal. Hij neemt vanaf 8 april 2018 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 27 april 2018 De heer Agneessens Pierre, Gooik De heer Angillis Pascal, La Louvière Mevr. Backhovens Christiane, Lille De heer Barbato Claudio, La Louviere De heer De heer Belmans Eddy, Meerhout De heer Bernabeo Luigi, Saint-Nicolas De heer Blaise Raymond, (...) type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen in uitvoering van de wet van 1 februari 2011, gewijzigd door de wet van 12 april 2011 type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018204768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de regeling van sommige bepalingen inzake deeltijdse arbeid en van de loonvoorwaarden in de erkende rijscholen type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018204854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2005 tot vaststelling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018204935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt aan de heer LEROY Pascal op het einde van de maand december 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018204937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt aan de heer BERGER Raoul op het einde van de maand december 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt aan de heer CATHERINE Willy op het einde van de maand december 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale autonome" van de Franse Gemeenschap - rue des Bois 31, te 7618 Taintignies - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014470 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale Pierre Coran" verbonden aan het "Athénée Royal Marguerite Bervoets - avenue du Gouverneur Emile Cornez 1, te 7000 Bergen - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014473 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale autonome" van de Franse Gemeenschap « René Bouchat » - chaussée de Gramptinne 118, te 5340 Gesves - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014472 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal d'Ath" - rue du Collège 5, te 7800 Aat - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal de Waremme - rue du Fond d'Or 16, te 4300 Borgworm - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014474 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Verdi" te Verviers ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het Athénée Royal de Beaumont" - rue Germain Michiels 3, te 6500 Beaumont - ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Paul Delvaux" - avenue des Villas 15, te 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale » verbonden aan het « Athénée Royal Paul Delvaux - avenue Armand Bontemps 2, te 1340 Ottignies -Louvain-La-Neuve ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Waremme" - rue Gustave Renier 1, te 4300 Borgworm ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Gembloux" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal « Jules Delot » "- square Omer Bertrand 1, te 5590 Ciney ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Gembloux" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal d'Ans" ertoe gemachtigd wordt taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal d'Enghien" ertoe gemachtigd wordt taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal d'Auderghem" ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Jodoigne" ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014490 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal « Lucienne Tellier »" te Anvaing ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014491 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Marguerite Bervoets" te Bergen ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014489 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Uccle II" - avenue des Tilleuls 24, te 1180 Bruxelles - ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014492 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Robert Campin" te Doornik ertoe gemachtigd wordt taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Saint-Ghislain" ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014495 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Woluwe-Saint -Lambert" ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisschool gevoegd bij het "Athénée Royal de Saint-Ghislain" ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 30/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014496 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Beaumont" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014497 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Beaumont" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 22/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014633 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie kwalificatie vastgesteld bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018032079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Vrachtwagenchauffeur » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 19/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018032078 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205221 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6649 In zake : het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de vergoedingen van bestuurders en regeringscommissarissen in de Vlaamse publieke sector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de benaming van het "Etablissement secondaire d'enseignement spécialisé de la Communauté française" gelegen rue des Wallons, 59, te 4800 Verviers, nader bepaald wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018205566 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de personen en de inkomsten die in aanmerking moeten worden genomen bij de verificatie van de naleving van de plafonds bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018032104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Andy ADRIAENS, Patrick FRANSEN, Flor HERMANS, Kenn PETIT e Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205376 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 21 juni 2018 in zake V.D. tegen het openbaar ministerie, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 augustus 2018, heeft de Poli « Schendt artikel 26 van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, in zove(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205608 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseuren Sociale Indicatoren (niveau A3), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18087 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2018. De lijst van geslaagden, zonde(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Erratum In het koninklijk besluit van 15 november 2015 (BS van 06 juli 2016), houdende toekenning van de Gouden Palmen de Kroonorde, wordt volgende vermelding geschrapt : " De heer VANDENHOECKE Andr(...)

document

type document prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205584 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: BFG18144 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten elektronische vertrouwensdiensten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18266 Solliciteren kan tot 27/11/2018 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18196 Solliciteren kan tot 28/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, is de heer MARCIN Benoît benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer JANSSE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, is de heer MAGERMANS Guy benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw DHONDT Marguerite wiens manda

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Pascal LEROY De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018204938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Raoul BERGER De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Willy CATHERINE De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018205233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Guy MAGERMANS De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 25/09/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014601 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 06/11/2018 numac 2018014642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Directeur Generaal van 30 september 2018 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlandstalig kader, vanaf 1 septemb NAAM - NOM VOORNAAM - PRENOM ANDRIE(...)
^