Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen . - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018090310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2018, 108.31 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen type wet prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018013461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de arbeiders van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018013866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014300 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier **** koninklijk besluit ****. 2444 van 23 september 2018, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 april 2018, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014347 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 wordt de heer Philippe BRONCHAIN ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Lubumbashi. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kinshasa Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 wordt de heer Bertrand de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE on(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014355 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2449 van 3 oktober 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren va Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014586 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014588 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, § 4ter, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018031999 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 2447 van 30 september 2018, wordt majoor **** ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018032019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die inst(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verhoging van de sectorale loonbarema's type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het individueel opleidingsrecht type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal medisch plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers - financiële tussenkomst van het SFAL type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014573 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014607 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014611 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014612 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 22/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.386.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014628 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 24/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040737 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groenvoedergewassen, wat de certificering van een partij 25 ton graszaad betreft type ministerieel besluit prom. 15/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, wat isolatieafstanden betreft die nodig zijn voor de productie van zaad van Sorghum spp.

decreet

type decreet prom. 12/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014506 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten type decreet prom. 12/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014505 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-departementshoofd Operaties bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018032103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de vaststelling van de startdatum en verlenging van een civiele noodsituatie bij dreigend energietekort

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 ter uitvoering van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een buitengewone tegemoetkoming aan varkensfokkers getroffen door het herbevolkingsverbod van varkensbedrijven gelegen in het gebied besmet door Afrikaanse varkenspest

bericht

type bericht prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2019 type bericht prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018032077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Speciale regelen van openbaarmaking Bericht van openbaar onderzoek De Colleges van Burgemeester en Schepenen van de 19 gemeenten brengen ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen betreffende de gedeeltelijke wijzigingen aan De documenten van het dossier kunnen worden geconsulteerd op de website van Brussel Stedenbouw en E(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205528 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventie adviseurs of Ergonomes (niveau A2) voor de FOD BOSA (Empreva). - Selectienummer : AFG18210 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2018. De lijst van geslaagden, zonder (...)

erratum

type erratum prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014605 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. - Erratum type erratum prom. 25/09/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014641 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert. - Erratum type erratum prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014644 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2018. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 231 van 28 september 2018, blz. 74574, bericht nr. 2018/90309, Nederlandstalige tekst, was het indexcijfer voor de groep "02. Alcohol

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018032041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huishoudelijk reglement van het Directiecomité HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. De samenstelling van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, hierna genoemd "het Directiecomité", wordt b Art. 2. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking, opent, leidt en beëind(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205507 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke bodembeheer (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18005 Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2018. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur bouwkunde Brussel-Luik-Luxemburg (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18015 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2018. Er is 1 laureaat.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert Data Base SLQ (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18060 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2018. Er zijn geen laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Solution Architect (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18061 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2018. Er zijn geen laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché-Inspecteur milieubescherming (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18074 Deze selectie werd afgesloten op 10/07/2018. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige - Verificatie, herstelling en kalibratie van elektronische systemen gebruikt in de luchtvaar (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG1802(...) Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke bodembeheer (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18127 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchtvaar (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18098 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2018. Er zijn 4 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk - Specialisatie elektriciteit (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18155 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fleets Managers (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18010 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Facilitys Managers (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18006 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fleets managers speciale wagens en toestellen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18023 Deze selectie werd afgesloten op 01/06/2018. Er is geen laur(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs bouwkunde Brussel-Luik-Luxemburg (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18144 Deze selectie werd afgesloten op 15/10/2018. Er zijn 3 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Correspondenten P&O (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: BFG18127 Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 ja(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché's begroting en portefeuillebeheer (niveau A) voor het selectiebureau van de Federale Overheid. - Selectienummer: BFG18087 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2018. Er (...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden pensioenen kantoor Antwerpen (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG18133 Deze selectie werd afgesloten op 16/10/2018. Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Redacteurs (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectie-nummer : ANG18132 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige labohoofden textiel (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : ANG18261 Solliciteren kan tot 19/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysts (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18251 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch verant-woordelijken FOL (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18264 Solliciteren kan tot 19/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder wetenschappelijke programma's (niveau A2), voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG18104 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2018. Er zijn 7 laureaten. type document prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018205562 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders wetenschappelijke programma's (niveau A2), voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG18121 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2018. Er zijn 4 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014351 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2448 van 3 oktober 2018, wordt mijnheer Geoffrey Braconnier benoemd in de klasse A1 in het kader van de federale mobiliteit bij het Ministerie van Landsverdediging. Hij draagt de titel van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 wordt de heer Thomas GOUGNARD, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 16 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018032036 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2450 van 3 oktober 2018, wordt mijnheer Alfons Van Herck, op 1 september 2018, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018032116 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2018, wordt Mevrouw Francisca BOSTYN, in vast verband benoemd in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2018 numac 2018014637 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg: 2 - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissemen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen : 1 - gerechtsdeurwaard(...)
^