Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2014 pub. 30/08/2018 numac 2018031131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013129 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevordering Bij Koninklijk besluit van 1 maart 2018, wordt de heer JANSSENS, Christophe, A2, geboren op 20 mei 1975, bevorderd met ingang van 1 april 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Adviseur A3, bij de Federale Overheidsdienst Bel type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt de heer HUYGHEBAERT, Dirk, A2, geboren op 10 september 1962, bevorderd met ingang van 1 mei 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Adviseur A3, bij de Federale Overheidsdienst V type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013237 bron ministerie van landsverdediging **** Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2386 van 20 juli 2018, worden kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader : ****. **** ****. **** op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 54 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een enige premie (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie voor 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de tegemoetkoming van de ondernemingen van de dagbladpers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2016 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120, nr. 121 nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" ingevoerd met de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013538 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018204392 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 30 mei 2018 wordt de maatschappij "Volga Dnepr Technics Moscow" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 30 mei 2018 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de 8. lijnonderhoud, met name : 8.1. regelmatige handelingen vóór de vlucht; 8.2. specifieke doo(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018203816 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2018 van 22 maart 2018 Rolnummer 6456 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 2, 2°, van het decreet v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018203818 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6799 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde, zoal Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters T. (...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013336 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 type decreet prom. 07/06/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203801 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 7 juni 2018 - Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit type decreet prom. 18/06/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018204321 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018031602 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 16 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot de aanduiding van de organisaties met het oog op multilaterale samenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013519 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Danny VAN LOO die woonplaats kiest bij Mr. Johan Verstraet Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018. Deze zaak is ingeschrev(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013427 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. 05/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203799 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 28/06/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018204317 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 mei 2015 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018013458 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaturen voor 24 betrekkingen in de klasse A3 van de buitenlandse carrière. - Addendum Addendum bij de oproep tot kandidaturen voor 24 betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018031722 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer mvt 938 (Rijksarchief te Luik. - Operationele Directie 2 : Waalse Rijksarchieven) Sommige woorden in de functiebeschrijving s(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ?Het gaat om een voltijdse betrekking van een st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2018 numac 2018204285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Bart LAMBRECHTS
^