Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018013185 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2350 van 12 juli 2018, wordt de kapitein vlieger ****. Scheppers op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, wordt met ingang van 1 juli 2018, Mijnheer DE NEVE Frank, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal binnen de Stafdienst Budget en Beh type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, wordt met ingang van 1 juli 2018, Mijnheer RAHIER Yves, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal binnen de Algemene Directie Dienst V type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031729 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, in werking tredend op 31 augustus 2018 `s avonds, is mevr. Thill M., hoofdgriffier in de klasse A3 bij de arbeidsrechtbank Luik, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, in werking tredend op 31 juli 2018 's avonds, is mevr.(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018203815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031686 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031742 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018040606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018013313 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018204115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2016 tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018204117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Villers-le-Bouillet

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.92 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 ap(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.100 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.356 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.124 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.375 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.251 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.271 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.345 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.258 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.247 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018203999 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204220 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2018 in zake het openbaar ministerie tegen K.M. heeft de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne, de volgende prejudiciële vragen ge « 1) Schendt het artikel 14 § 1ter van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het(...) type bericht prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204219 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2018 in zake het openbaar ministerie tegen D.G. heeft de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne, de volgende prejudiciële vragen ge « 1) Schendt het artikel 14 § 1ter van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het(...)

erratum

type erratum prom. 07/01/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur milieubescherming (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18140 Solliciteren kan tot 3/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Secretariaat voor personeels- en loonadministratie PersoPoint , voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). - Selectienummer : ANG18719 Solliciteren kan tot en met 10/09/2018 via www(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...) type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Digitale Transformatie , voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). - Selectienummer : ANG18720 Solliciteren kan tot en met 10/09/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18119 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Alfresco assistent (niveau C), voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG18134 Solliciteren kan tot 3/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Begrotings coördinatoren (niveau A1) voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : AFG18077 Solliciteren kan tot 02/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031725 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 27 juli 2018 : Met ingang van 1 juli 2018 - Mevr. DELOBEL, Agathe, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten. - Mevr. LOUVIGNY, Va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Dhr DELANDSHEERE Pierre, met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Dhr AMBOKO Lionel, met ingang van 1 mei 2018 met dat Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Mevr. NICOLAS Julie, met ingang van 1 april 2018 met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018 : - wordt aan de heer Alphonse VANDERHAEGHE - wordt de heer Stéphane DELDICQUE, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voornoemde Hu(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Mevr. FIEVE Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018013332 bron brussels hoofdstedelijk gewest Politiezone Schaarbeek/Evere/Sint-J-t-N Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 30/07/2018 wordt goedgekeurd de beslissing van 19/06/2018 waarbij de politieraad van de Politiezone Schaarbeek/ Evere/Sint-J-t-N beslist de plaatsingsp type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018031711 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar. - Attaché Opvolging van strategische plannen en expertise Openbaar Ambt A1 FR voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref. BruFOP07) Er is e(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 20/08/2018 numac 2018204136 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 juni 2018 wordt de heer Alain Pousset, directeur, vanaf 1 juli 2018 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 28 juni 2018 wordt de heer Christian Bastin, adviseur Bij besluit van de secretaris-generaal van 28 juni 2018 wordt de heer Christian Gosselin, attac(...)
^