Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018013146 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018013143 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren(...) type wet prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018040591 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018011949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018012828 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018012987 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2324 van 19 juni 2018, wordt aan mijnheer Patrick Kubes op 1 juli 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt d type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018013055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt er met ingang van 1 september 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Petrus WAUTERS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedse De heer Petrus WAUTERS, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 september 2018, zijn aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2018 voor Geoportal in het kader van de NATO-top van juli 2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld type koninklijk besluit prom. 28/06/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018040351 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018040373 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2332 van 28 juni 2018, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 april 2018, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tewerkstelling en de tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de sectorale vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen behoren en de beroepsopleiding in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de definitieve overgang van ploegenwerk naar dagwerk type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Bernard LANTIN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 mei 2019, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018204065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Het koninklijk besluit van 3 juni 2018 dat de heer Michel BOTTE, adviseur klasse A3, met ingang van 1 juni 2018, op eigen verzoek, ontslag geeft uit zijn functies, wordt ingetrokken. Bij koninklijk besluit van 30 juli 20

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten wat betreft de toetsingswaarde van de fysische verontreiniging type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018013245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juillet 2018 wordt een subsidie van 14 950,00 euro toegekend aan de gemeente Oudergem ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- P type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018040585 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie in 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018031565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018040609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

erratum

type erratum prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum type erratum prom. 28/05/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018031536 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018204044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java ontwikkelaars (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18167. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 juli 2018. De uiterste inschrijvin(...) Solliciteren kan tot 15/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018204045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Experten A2 (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18168. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 juli 2018. De uiterste inschrijving(...) Solliciteren kan tot 15/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018010228 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2017: 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rui Manuel Antunes FRANCISCO, honorair Consul van België te Lilongwe. 2. W 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Simon LEE, honorair Con(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018040176 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2329 van 19 juni 2018, wordt mevrouw Hanne Vanherberghen op 14 maart 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/08/2018 numac 2018013243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling voor kandidaten van de Franstalige taalrol met het oog op de toewijzing van het mandaat van officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdsted(...) De DBDMH is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brand(...)
^