Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018011504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koffiebranderijen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018011507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aardappelverwerking en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018011573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018011597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen van roggebloem type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut B324-4227 Bij koninklijk besluit van 25 juni 2018 wordt de oprichting van zuurstofvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Blegny en Soumagne en v type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 29 juni 2018 wordt Mevr. Leen HOEFNAGELS, geboren op 19 november 1969, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse A2 in de titel van Attaché, op het Nederlandse taalkader, bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt mevrouw Eveline DEPUIJDT, geboren op 19 februari 1983, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Nederlandse taalkader, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt mevrouw Marie-Eve LERAT, geboren op 1 februari 1983, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse A2 in de titel van Attaché, op het Franse taalkader, bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is de heer Lemmerling L., vrederechter van het kanton Meise in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te v Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, die in werking treden op 1 juli 2018, zijn benoemd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040322 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Palsterman O., licentiaat in de rechten, geassoc De standplaats wordt gevestigd te Brussel (grondgebied van het vierde kanton). - is Mevr. Crasso(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies voor arbeiders uit de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018201530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het indexmechanisme en de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018201625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018202075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 13/07/2018 numac 2018031377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 19/04/2017 pub. 13/07/2018 numac 2018031378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie " RCC SAHEL, gebaseerd binnen de missie "EUCAP SAHEL MALI", met een regionale scope type ministerieel besluit prom. 03/10/2017 pub. 13/07/2018 numac 2018040164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 06/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018040273 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens type ministerieel besluit prom. 08/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018203569 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 375 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203566 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 12 maart 2018 wordt de erkenning van type 1 voor de opmaak of de herziening van het gemeentelijk ontwikkelingsplan vanaf 22 maart 2018 verleend aan « SA CSD Ingénieurs Conseils », maatschap(...) Bij ministerieel besluit van 12 maart 2018 wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de h(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 241.918 van 26 juni 2018 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 waarbij de hernieuwing voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 augustus 20

decreet

type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018040178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018070027 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Werelsbach" te Sankt-Vith type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018070028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Coteau de Mont" te Theux type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018070029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Les Anciennes Carrières du Nespériat et de la Frégène" te Thuin type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018070030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Le Thier des Carrières et la Fosse Roulette" te Vielsalm

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203568 bron waalse overheidsdienst Bericht. - Provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten. - Communiqué van de Waalse Regering voorgeschreven bij artikel L4124-1, § 2, van het Wetboek van de Volgens artikel L4124-1, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralis(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0508.539.623 VDB Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0536.363.874 (...) type lijst prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0426.507.812 AKSENT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/06/201(...) type lijst prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Administratieve ondersteuning/Dossierbeheerders (m/v/x) (BFG18049) Er zijn 3 laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 4/07/2018. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203646 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Administratieve ondersteuning/Dossierbeheerders (m/v/x) (BNG18052). Er zijn (...) Deze selectie werd afgesloten op 4/07/2018. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. 15/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031441 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Foutieve bekendmaking. - Ontslag. - Erratum Deze bekendmaking vervangt die van 14 juni 2018, p. 49469, onder het opschrift "Ontslag". Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt de heer Damien Charlier, klasse A2 met de titel v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031527 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 14/06/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd VISA LOGISTICS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van ca(...) De registratie draagt het nummer ENR/DA-T/001629209.

erratum

type erratum prom. 19/09/2016 pub. 13/07/2018 numac 2018040158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type erratum prom. 21/11/2016 pub. 13/07/2018 numac 2018040167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 15/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018040249 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging en het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040293 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Eerste attaché Selectie en Mandaten A2 NL/FR voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref. BruFOP03). - Erratum In het Belgisch Staats(...) Deze intraregionale en externe mobiliteitsprocedure is geannuleerd.

document

type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203609 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (niveau B), voor de FOD Financiën (ANG18003) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (m/v/x) (niveau B), voor de F(...) Er zijn 67 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen voor de Ombudsdienst voor de treinreizigers (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18158 Solliciteren kan tot 3/08/2018 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Administratieve ondersteuning/Dossierbeheerders (m/v/x) (BFG18050). Er zijn 2 lau(...) - Teamchefs (m/v/x) (BFG18051). Er zijn geen laureaten. - Experten ICT-ondersteuning en opera(...) type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018203647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Administratieve ondersteuning/Dossierbeheerders (m/v/x) (BNG18053). Er zijn(...) - Teamchefs (m/v/x) (BNG18054). Er zijn 2 laureaten. - Experten ICT-ondersteuning en operatio(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031512 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 15 mei 2018, wordt de heer BOUMEDIANE Samir definitief benoemd op 1 mei 2018 in de hoedanigheid van Werkman van Openbare Re Bij beslissing van de directeur-generaal van 15 mei 2018, wordt de heer DURAKOSKI Becir definit(...) type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031511 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 april 2018, wordt de heer BAEYENS Grégory definitief benoemd op 1 april 2017 in de hoedanigheid van Werkman van Openb Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 april 2018, wordt de heer DEVLEESCHAUWER Franço(...) type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, «*****» Personeel. - **** Bij besluit van de directeur-generaal van 30 maart 2018, wordt de heer **** **** definitief benoemd op 1 maart 2018 in de hoedanigheid van Vakman van **** Bij besluit van de directeur-generaal van 30 maart 2018, wordt de heer **** **** definitief ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2018, bladzijde 55086, akte nr. 2018/31486, regel 37: « Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft » word

document

type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018012883 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Personeel Mevrouw Naima CHARKAOUI, Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de raad van bestuur, aangesteld door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft haar ontslag ingediend op 21 januari 2018.. In haar zitting van 29 maart 2018 heeft d type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018031526 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 14/06/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SCIENSANO O.B. geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 1 . De registrat(...) ENR/DA-C/001628459 type document prom. -- pub. 13/07/2018 numac 2018040315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 8 juni 2018, heeft Mevr. Carlier M-F., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie Rechtbank van koophandel Waals-Brabant Bij beschikkingen van 22 juni 2018, werden door de vo(...)
^