Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017031848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffende de sectorale loonschalen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017040972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de bekendmaking en de mededeling van de werkroosters van de werknemers die de functie van metrobestuurder uitoefenen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2017206918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de bekendmaking en de mededeling van de werkroosters, met uitzondering van de werknemers die de functie van metrobestuurder uitoefenen en de werknemers van de BU Bus die voor de dienst TaxiBus werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010961 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. HAESEBROUCK, Sibylle, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij het penitentiair complex te Brugge met ingang van 1 juli 2018. Zij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030503 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt Mevr. Katrien BEULLENS, in het Nederlands taalkader, aangeduid als houder van een managementfunctie N-2 « Directeur van de Directie Transformatie en Distributie van Levens Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Valérie BURNEL, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voo Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Marc LOMBET, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Caroline DUNNEBEIL, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Magali SIMKE, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voorm Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Joanne LECOQ, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voorm Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Anja VAN GOETHEM, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018200526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Evy HILDERSON, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Frederik SCHEERLINCK, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tege Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt Mevr. Sarah DEPUYDT, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018201015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018201013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 61, 63 en 66 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010943 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 februari 2018 : is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Luik te vervullen aan : Mevr. Robaye E., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besl Mevr. Bairin S., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besluit treedt in werking op de datum(...) type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010967 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030521 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen type ministerieel besluit prom. 24/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018200605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200935 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van de organisatieafdelingen 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200694 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6446 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 31, tweede lid, 4°, en 32, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Recht Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 02/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030510 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond type decreet prom. 02/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030511 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, ondertekend te Kasane op 10 juni 2016 type decreet prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030509 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010918 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verordeningsbepalingen die een hindernis zijn voor de mededelingen langs elektronische weg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement tot bepaling van de wijze waarop de verkiezing van de Rector van de "Université de Liège" wordt georganiseerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van het college voor advies van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" betreffende de radio- en televisieprogramma's in verkiezingstijd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010921 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement tot bepaling van de wijze waarop de verkiezing van de Rector van de "Université de Mons" wordt georganiseerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018030500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap "Landcommanderij Alden Biesen" te Bilzen

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0436.472.383 FIDUCIAIRE DE LA FAMENNE Op 06/02/2018 werd het ondernemingsnummer 0436.(...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200968 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0407.831.154 ZIE INSCHRIJVING KBO 407.743.260 Op 01/02/2018 werd het ondernemingsnumm(...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond Nr. 0817.763.052 WINTEC LUX S.A.R.L. Op 15/02/2018 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0817.763.052 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200974 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0817.763.052 WINTEC LUX S.A.R.L. Op 15/02/2018 werd het ondernemingsnummer 0817.763.0(...)

document

type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk operatoren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18012 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Deskundigen Incident & Crisis Management System (niveau B), voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18026 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.sel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Boekhouding (niveau A1), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectienummer : ANG17347 Solliciteren kan tot 16/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) : Management Assistants Business Integration (m/v/x) (BNG18039) De medewerkers die voldoen aan de deelnemings(...) Solliciteren kan tot 5/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Afdelingshoofden Goed Gebruik Geneesmiddelen (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18022 Solliciteren kan tot 12/03/2018 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Partners (niveau B) voor de HVW. - Selectienummer : AFG17232 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018200996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige management ondersteuningen - experten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18026 Solliciteren kan tot 09 maart 2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch deskundigen (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17209 Deze selectie werd afgesloten op 9/01/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZI. - Attachés financieel expert - leidinggevenden (m/v/x) (BNG18042). - Attachés project - leidinggevenden (m/v/x) (BNG18044) De medewerkers die voldoe(...) Solliciteren kan tot 9 maart 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur veiligheid luchtverkeer A2 (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17185 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2017. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratrieve Assistenten (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18012 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Attachés Contract- en relatiebeheerder (m/v/x) (BNG18031). - Attachés HR Talent (m/v/x) (BNG18030) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 9 maart 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-adviseurs (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : ANE18001 Solliciteren kan tot 9/03/2018 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Hoofdboekhouder (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18031 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018201032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten interne controle voor de directie financiën (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18037 Solliciteren kan tot 09/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MEKAHLI, Djalila, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030395 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2103 van 21 december 2017 : In het korps van de logistiek heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 decem In de graad van reservemajoor, reserve-kapitein-commandant P. Thiebaut. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030412 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2105 van 21 december 2017 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-kolonel, reserve-luitenant-kolonel J. Delaunois. In de graad van reserve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030422 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2106 van 21 december 2017 : In het korps van de genie heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december In de graad van reserve-kolonel, reserve-luitenant-kolonel E. Cornet d'Elsius du Chenoy (graaf). type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030423 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2107 van 21 december 2017 : In het korps van de logistiek heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 decem In de graad van reserve-kolonel, reserve-luitenant-kolonel V. Peremans. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018030428 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2108 van 21 december 2017 : In het korps van het varend personeel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graad van reserve-kolonel vlieger stafbrevethouder, reserve-luitenant-kolonel vlieger stafbre(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018040001 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2109 van 21 december 2017 : In het korps van het niet-varend personeel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficier In de graad van reserve-kolonel van het vliegwezen militair administrateur, reserve-luitenant-kolon(...)

document

type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 20 april 2018, op 4 mei 2018, op 8 juni 2018, op 22 juni 2018, in VESTA - Antwerpen (Oostmalsest(...) type document prom. -- pub. 23/02/2018 numac 2018010911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 20 april 2018, op 04 mei 2018, op 08 juni 2018 en op 22 juni 2018 in de provincie Antwerpen, V(...) type document prom. 18/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - WAKIX, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden
^