Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2017 pub. 22/02/2018 numac 2017014205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot invoering van een dagvergoeding voor dienstreizen en de vergoeding voor "slaapuren" type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017030379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België, wat de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangkantoor betreft type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018030439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt de heer Fabrice VERDINNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018030440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017, wordt Mevr. Margareta VERMEYLEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het vooraf bekend maken van de wetenschappelijke evidentie die aan de grondslag ligt van de vaststelling van programmatiecriteria of een maximum aantal type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer AUMAN Gilbert op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer MATTHYS Luc op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer CARDON Theo op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer DE BAECKE Luc op het einde van de maand juli 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer HOEBEKE Rony op het einde van de maand juni 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer HUYGELEN Marc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige arbeidsre type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt aan de heer QUINTYN Marc op het einde van de maand februari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010882 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010902 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de deskundige leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200928 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200929 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggingskredieten tussen de programma's 06 en 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200973 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 14 februari 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Pelt L., notaris ter standplaats Antwerpen , en van mevr. Ruysen K., kandidaat-notaris, om de associ(...) Mevr. Ruysen K. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van h(...)

decreet

type decreet prom. 18/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010881 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een database en een verslag betreffende de subsidies in de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 25/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type beschikking prom. 25/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type beschikking prom. 25/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, ter invoering van een verbod op kermispony's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukafwerking in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukken in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek verantwoordelijke magazijn type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek assistent magazijn type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie epb-verslaggever type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type B type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffeur in de brandstoffenhandel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpmonteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie animator type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chef-monteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reisagent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audicien type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audioloog type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type A

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de competenties en de kennis vereist in aardrijkskunde op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en de eindcompetenties en kennis vereist in aardrijkskunde op het einde van de doorstromingsafdeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010887 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het vormingsprogramma 2018-2021 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, voor de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010903 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het decreet van 27 oktober 2016 houdende organisatie van de Examencommissies van de Franse Gemeenschap voor het gewoon secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018030069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieleider podiumkunsten/audiovisueel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018030070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent - productie podiumkunsten/audiovisueel

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018030496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2011-0018quinquies-A Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 wordt het ministerieel besluit EB-2011-0018-A van 26 juni 2012 houdende toekenning aan de nv NORTHER van een vergunning v

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018092402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2018    Indexcijfer februari 2018 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs (niveau A2), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : AFG17076 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders statistische studies (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17260 Deze selectie werd afgesloten op 5/02/2018. Er zijn 6 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectverant-woordelijken Budget (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18018 Solliciteren kan tot 08/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17244 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2018. Er zijn 13 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200991 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opmeters (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG17227 Deze selectie werd afgesloten op 13/02/2018. Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. E(...) Deze lijst is 4 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018010809 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Benjamin D. CORNELY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018030441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 wordt Mevr. Helga VANDENREYKEN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 24 november 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Fe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, is de heer VAN LEUVEN Hugo benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc MA De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Gilber De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc DE BAECKE type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Theo CARDON De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Rony HOEBEKE type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Marc HUYGELEN De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2018 numac 2018200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Marc QUINTYN
^