Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018010174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 januari 2018 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: Leopoldsorde Grootofficier De heer DEPUYDT Paul, Eerste Auditeur-Afdelingshoofd in de Raad van State, met inga Commandeur De heren: HERMAN Guido, Federaal Ombudsman, met ingang van 15 november 2017 HOS(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018030431 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst **** **** voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 worden benoemd tot Officier in de **** : Mevr. **** ****, eerste attaché ; Mevr. **** ****, attaché ; Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 wordt Mevr. **** ****, attaché, benoemd tot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010686 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Funambule", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010687 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de instelling "Espace Rencontre Hainaut", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010688 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur Aat, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010689 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Ville de Châtelet", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010691 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Ville de Mons", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010690 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Maison de la Famille", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010694 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "La Touline", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010692 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Service laïque d'aide aux justiciables et aux victimes/SLAJ-V. asbl », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010695 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur Couvin, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010693 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Service laïque d'aide aux justiciables de la province du Luxembourg", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010697 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "service LEPA", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010698 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Oasis Famille", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010696 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur Colfontaine voor zijn SMJA, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010699 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur Jette, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010703 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur Dinant, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010700 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Relais Parents-Enfants", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010702 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Unité de Psychopathologie Légale", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010701 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Contact Parent Enfant", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010705 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Ville de Seraing", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010706 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Service d'Aide Sociale aux Justiciables et aux Détenus de l'arrondissement de Namur » , als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010707 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het "Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de Mons-Wallonie Picarde ", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010704 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "ORS- Espace libre", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010709 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw PRAXIS, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010708 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Arpège-Prélude", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010710 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Aide et Reclassement », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010711 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van « Espace Rencontre Bruxelles asbl", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010713 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de SEMJA van La Louvière, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het "Centre d'Orientation et de Formation ", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « SEMJA " van het Gemeentebestuur Chaudfontaine, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010712 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Hirondelle", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010718 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "SOS Viol", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « ARBOR&SENS » - Service laïque d'aide aux justiciables, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Centre de prévention des Violences conjugales et familiales ", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010717 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het Gemeentebestuur Luik, "Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, SAMJA" als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010721 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Les Tamaris", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010722 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het Gemeentebestuur Sambreville-Semja Sambreville, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010723 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Service d'aide sociale aux justiciables" te Verviers, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "le Patio", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010725 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het Gemeentebestuur Ans, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "aide sociale aux justiciables" - Luik , als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010724 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van « La Ville de Charleroi - Direction prévention sécurité - Division parajudiciaire et sécurisation - Centre d'aide aux victimes et Cellule des mesures judiciaires », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010727 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Service Droit des Jeunes - AMO - B.A.D.J. asbl", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010730 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het Gemeentebestuur Hamoir, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010728 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Free Clinic, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010731 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Espaces-Rencontres Centre Ardenne asbl", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010729 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Résilience", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010734 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van "L'Autre lieu", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010733 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Service laïque d'aide aux justiciables de la province de Hainaut", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010732 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het Gemeentebestuur Moeskroen, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de Gemeente Bastenaken, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010738 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement d'Arlon, asbl,", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010736 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « APRES », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010739 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw "Espace Social Télé-Service", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl Médiante », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010743 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl Atelier des Droits sociaux", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010740 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « SEMJA" van het Gemeentebestuur Florennes, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010742 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010744 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de SEMJA van Vorst, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010747 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl Pro Velo", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010745 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl Via Secura", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010746 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van "L'administration communale d'Auderghem -Pôle d'accompagnement des sanctions administratives et pénales d'Auderghem ", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010751 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de Gemeente Elsene, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Etterbeek, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010748 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010750 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Rochefort, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010755 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van BRAVVO - Bruxelles Avance Brussel Vooruit, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Hoei, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010753 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl RED BW", als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010754 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de Gemeente Anderlecht, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010759 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Schaarbeek, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010756 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Amay, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010758 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Namen, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010757 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Hannuit, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Evere, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010762 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het gemeentebestuur van Marche-en-Famenne, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010761 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de Gemeente Sint-Gillis, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van l'administration communale de Tournai, als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010765 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl "Autrement Dinant Espace Rencontre" », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl "Le Chêne" », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010766 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "asbl "Autrement Namur Espace Rencontre" », als partner die hulp verleent aan rechtzoekenden type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Sadepan van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010865 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de cel `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030405 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030466 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018030479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Mandaat van commissaris-generaal van de federale politie Vacantverklaring Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 wordt het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie vacant verklaard. De inplaatsstelling is voorzien op type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200863 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 9 januari 2018 wordt de VZW « Cabinet MEDIC'ALL » vanaf 1 januari 2018 voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging. Deze erkenning heeft het nummer 075. Bij ministerie Deze erkenning heeft het nummer 076. Bij ministerieel besluit van 9 januari 2018 wordt de VZ(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200664 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2017 van 19 oktober 2017 Rolnummer 6528 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 9, 46 en 47 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200666 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2017 van 19 oktober 2017 Rolnummer 6533 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, in samenhang gelezen m Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200942 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 januari 2018 in zake Patrick Moyse tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 januari 2018, heeft het « 1. Schenden artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 27 fe(...)

decreet

type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200623 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200620 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200621 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 15 december 2016 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200622 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende, voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Medische Hulp, delegatie van bevoegdheden en ondertekeningsvolmachten aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal, de modaliteiten van het advies van de administratieve coördinator in de materies die onder zijn bevoegdheid vallen en houdende diverse bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018200869 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van 4 referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018200872 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200680 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200908 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 december 2017 in zake R.P. tegen A.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 december 2017, heeft de familierechtbank van « Schenden de artikelen 330 van het Burgerlijk Wetboek en 138bis van het Gerechtelijk Wetboek, afzo(...)

document

type document prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG18705 Solliciteren kan tot en met 13/03/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de HVW : Verantwoordelijken voor het uitbetalingsbureau te Neerpelt (m/v/x) (BNG18022) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden o(...) Solliciteren kan tot 5/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen : Administratief Deskundigen cel Logistiek (m/v/x) (BNG18023) De medewerkers die voldoen aan (...) Solliciteren kan tot 6 maart 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018030516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel met aanwijzing bij het parket Halle-Vilvoorde: 1 **. Artikelen 58, 59 en 60 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de (...) Vastbenoemde attachés jurist en referendarissen die een betrekking als parketjurist wensen op te ne(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Philippe VAN HEC De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018010592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer VANLEEMPUTTEN Patrick, Griffier bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2016. Commandeur Mevr. BOLLY Anne-Françoise, Directieraad bij het Brussels Hoofd De heer BRASSINE de LA BUISSIERE Thierry, Directieraad bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, m(...) type document prom. -- pub. 20/02/2018 numac 2018200739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 februar worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstof(...)
^