Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017014213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de lonen, de loontoeslagen en de premies type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017031569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017040859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 betreffende de loonprogrammatie 2017-2018, meer specifiek voor de bedrijven van de subsector van de vleesconserven type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de anciënniteitsopbouw type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016, tot uitkering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de opleidingsplannen - coördinatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010263 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2046 van 29 november 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder vlieger P. Stams op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassi type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010276 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 2054 van 29 november 2017, worden de bepalingen betreffende **** ****. **** van het koninklijk besluit ****. 1747 van 5 mei 2017, betreffende de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010304 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2058 van 3 december 2017 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: Mevrn : Kinnaer Yolande, Administratief desk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010305 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2059 van 3 december 2017: Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heren : De Maseneire Martin, Attaché Pirard Benny, Attaché Va Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevrn. : Aerts Nadine, Administratief deskundi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010458 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding **** Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 2069 van 11 december 2017 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de Orde van **** ****, op het lint het kenteken te BRONS De heer ****. ****. Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2017 wordt de heer Marc-Marie THOREAU, Attaché - Arts Medische kwaliteit bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 maart De heer Marc-Marie THOREAU, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2018, zijn aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010771 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium N.V., Noorderlaan 8 G-001 "Autocontrolegids dierenvoeders" G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindus(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 2070 van 11 december 2017: De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt **** **** heren **** **** en **** ****. De Medaille van de ****-strijder met ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030293 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2071 van 11 december 2017: De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de heer ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030294 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2072 van 11 december 2017, wordt majoor vlieger O. Van der Linden op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030337 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2079 van 19 december 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030340 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2080 van 19 december 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030343 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2081 van 19 december 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018040008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende geïnterneerden type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werking treedt(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200706 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werking treedt(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform. type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 04/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200821 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Eni Gas & Power S.A. type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010576 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de overdracht van de licentie voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de licentie voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de maatschappij Eneco België B.V. aan de maatschappij Eneco Belgium type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010850 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 05/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018030354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 december 2017 in zake de « Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen SECUREX » tegen M.M., waarvan de expeditie ter griffie van het « Schenden de artikelen 13 en 14 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 1(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 22 januari 2018 werd mevrouw DELAHAYE Françoise, ere-rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitte

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 2 februari 2018 werd de heer CORDIER Michel, ere-raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** Regering van 24 januari 2018 wordt Mevr. **** **** voor zes maanden vanaf 1 januari 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Klerk. Bij besluit van **** **** besluit van de **** **** Regering van 24 januari 2018 wordt Mevr. **** ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de overdracht van statutaire en contractuele personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf door de overname van de gebouwverantwoordelijkheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010837 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verlof wegens opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 wordt aan de heer VAN AKEN, Kim, een verlof wegens opdracht voor twee jaar toegekend vanaf 1 maart 2018 als nationaal expert. Beroep tot niet Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal (A4+) van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissie voor de Directeur-generaal en Adjunct Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018030291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie en tot wijziging van diverse besluiten als gevolg van die opheffing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018030356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegang tot de fysieke infrastructuren van de netbeheerders door de elektronische-communicatieoperatoren type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018200712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010621 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen 2018-2019 MINISTERRAAD 02/02/2018 NOTIFICATIE PUNT 11 BETREFT:MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoering van het artikel 51, § 1, 3 - akkoord met de artsen, - nationale overeenkomst met logopedisten, - nationale overeenkomst (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010823 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria LAUWEREYS, Sven WOUTERS en Jurgen WOUTERS die woonpl Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.356/ X-17.134. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010832 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc BONNE die woonplaats kiest bij Mrs. Frank VANDENBERGE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010848 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi GHYSEBRECHTS die woonplaats kiest bij Mrs. Willem SLO Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.348/X-17.132. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018010849 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA DOMEIN MARTINUS die woonplaats kiest bij Mrs. Yves Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200708 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 december 2017 in zake F.D. tegen de opdrachthoudende vereniging « Iverlek ", waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 dec « Is het onderscheid op het gebied van de éénjarige verjaring als bedoeld door artikel 2272, tweede(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2018 numac 2018200816 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht van een lijst met twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens haar vergadering van 25 januari 2018 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende lijst met twee kandidaten voorgedrag Eerste kandidaat : Mevrouw Josephine (Fientje) Moerman, Head of Unit - Liaison Officer EPLO Washing(...)

document

type document prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Haven van Brussel
^