Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/11/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor wat betreft het elektronisch vergaderen. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018030333 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ****(...) Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010854 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, 1°, van de programmawet van 27 december 2004. Op 13 februari 2018 verlaagt de maximump Overeenkomstig artikel 420, § 3, 1°, van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2016205983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding Benoemingen. - Bronzen penning Koninklijk besluit van 26 januari 2017 De heer GOSSELIN Derrick, Gent. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2016206342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 26 januari 2017 De heer Allard Eugene, Doornik De heer Amorgaste Benjamin, Antwerpen De heer Amssoms Patrick, Antwerpen De heer Anciaux Pascal, Zinnik De heer Appelta Mevr. Aquila Maria, Amay De heer Aretino Palmiro, Engis De heer Backeljau Rudy, Kapellen D(...) type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017031846 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2017202060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 11 mei 2017 De heer BRISARD Willy, Albert te Massemen Hij neemt vanaf 8 april 2017 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2017202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 11 mei 2017 De heer Amant Francis, Ham-Sur-Heure-Nalinnes De heer Ansotte Serge, Florennes De heer Arendt Roger, Grace-Hollogne De heer Arvotti Jean, La Louviere De he De heer Baba Christian, Flemalle De heer Ballestero Jean, Chaudfontaine De heer Balsat Chris(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2017204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 5 september 2017 De heer Aerts Marcel, Rotselaar Mevr. Agneesens Patricia, Leuven De heer Annicaert Ivan, Brugge De heer Anthoni Harry, Antwerpen De heer Avignone Marc Mevr. Backs Martine, Antwerpen De heer Baestaens Rudiger, Keerbergen De heer Ballegeer Gilber(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag mits 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2017205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad, die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad aanpast met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Franse Gemeenschapscommissie voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2017205557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die tenminste 58 of 59 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1995 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding Benoemingen. - Zilveren penning Koninklijk besluit van 5 september 2017 De heer MARTIN Dirk Jan, Merchtem Hij neemt vanaf 21 juli 2017 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 26 januari 2017 De heer FACK Joseph Adolphe te Gent Zilveren Palmen : Koninklijk besluit van 26 januari 2017 De heer ADRIAENS Roger Joseph Emile te Landen De heer DE CEUS De heer DEGEEST Roger Felix te Kortenaken De heer LAGAE Jack Rudy te Ukkel De heer MINNOYE J(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Riddesrschap Lepold II : Koninklijk besluit van 26 januari 2017 de heer HELLEPUTTE Roland Maurice te Wondelgem de heer VAN HERCK Jozef Florentinus te Herselt Zij nemen vanaf 15 november 2016 hun rang i type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018200215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010264 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2014 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 01/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de bezoldiging van de leden van de bureau en van de Brusselse raad voor dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018030401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4213 Bij ministerieel besluit van 2 februari 2018 worden de vervoersvergunningen voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan Den Norske Stats Oljeselskap AS type ministerieel besluit prom. 05/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018040007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken" type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018040006 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

arrest

type arrest prom. 31/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2018 type arrest prom. 02/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200709 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 december 2017 in zake K.T., met als burgerlijke partijen C.H. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 december 2 « Schendt artikel 128, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010439 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 68 § 1, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossen(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 8 november 2017 waarbij dhr. Thomas van Tichelen, wonende i(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 12/02/2018 numac 2017014355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens met betrekking tot de voorwaarden voor het plaatsen van de verkeersborden B22 en B23

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, wat betreft de termijnen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018030233 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de subsidiëring van de onregelmatige prestaties gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N139 tussen kilometerpunt 3.95 en 6.63 op het grondgebied van de gemeente Arendonk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het topkader en een maatregel voor het middenkader

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030362 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastelling van de taalkaders van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018200685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmering en de territoriale verdeling van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200710 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 14 december 2017 in zake de nv « S.Z.D. » tegen Rmah Abd-Alhafeez en Toufic Abdul Razzaq, enerzijds, en Haith Sami Abdulameer Al-Tobchee, anderzijds « Schendt artikel III.26 WER de artikelen 10 en 11 van de grondwet in zo verre het enkel bepaalt da(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2017041025 bron commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur Huishoudelijk reglement Artikel 1. Telkens een vraag om advies is ingediend bij de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna genoemd Commissie, brengt de secretaris onmiddel Art. 2. De Commissie vergadert in principe minstens éénmaal per maand. Betreft het echter een ad(...)

protocol

type protocol prom. 19/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening

erratum

type erratum prom. 19/10/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018200576 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de algemene en specifieke exploitatievoorwaarden voor toeristische verblijven en de classificatie ervan. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Apothekers (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18029 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Kwaliteitsbewaking (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17312 Solliciteren kan tot 26/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200801 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verzekeringsinspecteurs voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen (niveau A1) voor het Riziv. - Selectienummer : AFG18018 Solliciteren kan tot 26/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Evaluators (niveau B) voor ACTIRIS. - Selectienummer : AFB17036 Deze selectie werd afgesloten op 05/02/2018. Er zijn 30 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200805 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Adjunct verantwoordelijken voor betalingsbureau van Luik (m/v/x) (BFG18028) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solli(...) Solliciteren kan tot 26/02/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalent medewerker directiesecretariaat OCAD (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG17121 Deze selectie werd afgesloten op 6/02/2018. Er zijn 3(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Projectmedewerkers Crisistools (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18023 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200818 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden budget en boekhouding (niveau A3) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG17293 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2018. Er is 1 laureaat.(...) type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018200815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders bibliotheekbeheersysteem (niveau A1) voor Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer : ANG17309 Deze selectie werd afgesloten op 05/02/2018. Er is 1(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010539 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Stefan V.J. MARCHAL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010538 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Jan C.A. DE LODDERE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010549 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Rodrigue D. BUCKINX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010546 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Fabrice F.H. DE GREGORIO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010547 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Dorothy CLEYNHENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010548 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Emmanuel K.M. DEMEULEMEESTER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010552 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Thierry L.P.F. LENOIR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010550 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Luc E.M.G. JOOSTEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010553 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Frédéric HALLEUX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010551 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Jean A.M. BARBIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010554 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Laurence J.G.G.M. DALAIDENNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij bes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010555 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Wim J.U. BONNEUX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010557 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Kurt VAN BRANDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010559 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Lenne GOSSYE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010561 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Dirk CARMEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010560 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Helena J.S. VAN ROY, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010558 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Laurent WATERSCHOOT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010562 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer René C. VANDENHAUTE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010569 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Katelijne C.A. SENECA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010568 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Sabine M.L. LANDSCHOOT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010570 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 : Met ingang van 15 decemb - De heer Emilian, TURBATU, op het Frans taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot nie(...) type benoemingen prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010571 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 : Met ingang van 1 januari - De heer Axel, MAUROY, op het Frans taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot nietigv(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018010799 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen In de loop van de maand maart 2018 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 2 statutaire ambtenaren binnen haar administratie : **** **** **** en -veiligheid **** **** ****(...) De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laureaten treden in dienst in ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018030377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking va Ten einde deze vacante betrekking in te vullen en een reserve van geslaagden aan te leggen in ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018030403 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit Overeenkomstig artikel 39 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermi De Gegevensbeschermingsautoriteit is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoo(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2018 numac 2018030407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de Raad van bestuur van 5 februari 2018 wordt Mevr. Julie MILLAN, benoemd, door bevordering, in de hoedanigheid van eerste attac Bij beslissing van de Raad van bestuur van 5 februari 2018 wordt Mevr. Stéphanie POLET, benoemd, do(...)
^