Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010350 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 11 januari 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010348 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, (...) Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010349 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 januari 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Panne, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 11 januari 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** Ap(...) type wet prom. 20/07/2015 pub. 08/02/2018 numac 2018030309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017013741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017040808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 35 jaar beroepsverleden - zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar - nachtarbeid of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv (1) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017207060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017205563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van 33 jaar hebben en 20 jaar nachtprestaties (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010129 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2018 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen N. Six op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de same type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 wordt mevrouw Lucrèce LOUIS, met ingang van 1 januari 2018, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse A3 op het Franstalig taalkader Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 wordt de heer Mark LOOMAN, met ingang van 7 december(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010212 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2050 van 29 november 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen G. Vandersteen op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010217 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2053 van 29 november 2017, wordt kapitein-commandant D. Buysse op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010216 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2051 van 29 november 2017, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse A. Jouret op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeorden type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010222 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2052 van 29 november 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen G. Langenaeken op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010225 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2047 van 29 november 2017, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse J-M. Vervenne op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeo type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010325 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2060 van 3 december 2017: Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : de heer : Kerkhofs Jan, Adviseur Worden benoemd tot Officier in de Kr de heren : Andries Anthony, Attaché Defer Wim, Attaché Feremans Gregory, Adviseur Pirna(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017, wordt mevrouw Sinaya ABAS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, wordt de heer Kris BOEYKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, wordt de heer Tom DALEMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010437 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2061 van 3 december 2017 : Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Van Den Wyngaert Maria, technisch deskundige De heer Spi Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevrn. : Baerts Myriam, administratief (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010442 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2062 van 3 december 2017 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2018 in toepassing van de samengeordende wetten op LANDMACHT luitenant-generaal, Vleugeladjudant van de ****, ****. **** luitenant-generaal ****(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010445 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010449 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2066 van 11 december 2017 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de ****, op het lint het kenteken te hechten van ZILVER De heer ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010452 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2067 van 11 december 2017 : Wordt benoemd tot Ridder in de **** met toekenning van het kenteken van twee gekruist(...) BRONS De heer ****. ****. Hij neemt rang in de Orde in op datum van 15 november 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010453 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder **** koninklijk besluit ****. 2068 van 11 december 2017 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de **** , op het lint het ****(...) BRONS De heer ****. ****. type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor gasverbrandingstoestellen type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 wordt de heer Romain ROEGIST, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 111 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010523 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Boek type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030262 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030264 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030261 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Etnologie type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030263 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030266 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030265 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030267 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030284 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2012 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques » van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 16/08/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200492 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning, voor onbepaalde duur, van de vzw OIKOS als inrichtende macht van twee individuele noodopvangwoningen en één gemeenschappelijke woning en houdende erkenning, onder voorwaarden, van de vzw OIKOS als inrichtende macht van twee gemeenschappelijke woningen, gelegen te 4700 Eupen, Bellmerin 1C type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200609 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 12 december 2017 wordt de maatschappij "Imperial Aviation" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 12 december 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de 1.4. 1.4. elke andere supervisiedienst voor of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraa(...) type ministerieel besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018200657 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in het Waals Gewest

decreet

type decreet prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010200 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Office francophone de la Formation en alternance

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 25, punt 7°, van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Administratieve Coördinator bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 betreffende Eventhal Beringen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015 tot vaststelling van de procedure die van toepassing is op de beroepen bedoeld in de artikelen 95 en 102 en op het advies bedoeld in artikel 97 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018030355 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/145 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2017/906 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018200608 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt met het oog op de omschakeling van gasnetten met een hoge verbrandingswaarde

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018030285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10207:2017 Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plate(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI87 betreffende de overdracht van verloven van 2017 en de toekenning van sommige verloven in 2018. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.65 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.91 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.69 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.87 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.134 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.123 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.117 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.99 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.151 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.142 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018030382 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van een portefeuille hypothecaire schuldvorderingen v Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbende(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200502 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, is beroep tot ve b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 december 2017 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200654 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 december 2017 in zake A.-M. M. tegen F.C., J.C., J.L. en J.C., in aanwezigheid van Mr. Olivier Lesuisse in de hoedanigheid van voogd ad hoc over A.M. « 1. Schenden de artikelen 322 en 332quinquies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 1(...) type bericht prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200653 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 januari 2016 in zake Robert Jacob en Nadine Marchal tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 decembe « - Doet artikel 245 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing voor de(...)

protocol

type protocol prom. 20/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2017032156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister

document

type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018055500 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Vermeulen, Antoine De heer Vermeulen, Antoine, geboren te Zingem op 14 maart 1940, wonende te 9810 Nazareth, Zagmanstraat 23, is overl Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018055502 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van De Groeve, Jeannine Julienne Emilie De heer De Groeve, Jeannine Julienne Emilie, geboren te Luik op 29 juli 1941, dochter van De Groev Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200573 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200572 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 5 februari 2015 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type document prom. 10/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200614 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200615 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij secundair en hoger onderwijs type document prom. 07/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018200616 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 juli 2014 tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de Stafdienst ICT voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18703 Solliciteren kan tot en met 01/03/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiep(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18704 Solliciteren kan tot en met 01/03/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, select(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18702 Solliciteren kan tot en met 01/03/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200721 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Deskundigen voor de dienst boekhouding (m/v/x) (BNG18019) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worde(...) Solliciteren kan tot 22/02/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder van evenementen en sensibiliseringsacties (niveau B1) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB17064 Solliciteren kan tot 22/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200722 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-Verantwoordelijken (niveau A) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : ANG17087 Solliciteren kan tot 22/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs bioingenieur hoofdbestuur (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG17305 Deze selectie werd afg(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010230 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2032 van 19 november 2017, wordt mevrouw Aude Rensonnet op 1 september 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017 wordt de heer Thomas BAUWENS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2016, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Feder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2017 wordt mevrouw Joke BRECX, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010446 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2063 van 3 december 2017, wordt de heer Thomas Vanderaspoilden op 1 november 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 wordt de heer Joris SCHELFAUT met ingang van 1 januari 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 wordt de heer Anthony VANELVERDINGHE met ingang van 1 januari 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018200748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 wordt Mevrouw Christelle GROLLIER met ingang van 1 januari 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2017.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010514 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zes vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelta Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/02/2018 numac 2018010204 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2018. - Erratum 2 In het Belgisch **** ****. 263 van 30 oktober 2017 bladzijde 96658 dient men te vervangen onder de titel : **** zoals hieronder **** (1) In het bezit zijn van een master in informatica of van een master in de industriële ****(...)
^