Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2017

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2016055444 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Vos, Catherine Françoise Mevr. Vos, Catherine, Françoise, Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017010461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek III Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IV Arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VIII - Ergonomische belasting van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VII - Biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/09/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011777 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat betreft de overtredingen van de vierde graad. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 02/06/2017 numac 2017011778 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011779 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het nationaal elektronisch register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012151 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht.- **** **** koninklijk besluit ****. 1695 van 23 maart 2017, wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1694 van 23 maart 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012169 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012176 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1702 van 27 maart 2017, wordt kapitein van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012219 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Luik, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : Mevr. Boisdequin C type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaf Mevr. Bearelle M., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Gent V; Betrokkene behoudt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedafleggin Mevr. Cop N., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy; Betrokkene beho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedafleggi Mevr. Cleda C., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Charleroi III; Betrokkene beho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012221 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : Mevr. Brees J.-A., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw; Betrokken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017: zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging Mevr. Beyers K., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Kapellen; Betrokkene behoudt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017: zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Namen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: Mevr. Grégoire M., type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017: zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedafleg de heer Foucart Ph., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel; Betrokkene b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017: zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Limburg, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: Mevr. Groffils M.- type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017 : zijn benoemd bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaf Mevr. De Visscher S., hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Brugge I; Betrokkene beh(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2017, als leden van type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030370 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202814 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 april 2017, - is de heer Aerts J.-P., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Poma P., vrederechter van het kanton Brassc(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012285 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende machtiging voor een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van het "VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS ivzw" in het kader van de activiteit "QB50 PSLV" type ministerieel besluit prom. 30/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012286 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten type ministerieel besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030375 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030389 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de groepen van militaire vakrichtingen in het kader van de bevorderingscomites

arrest

type arrest prom. 16/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012307 bron federaal agentschap voor de kinderbijslag Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 voor het federaal agentschap voor de kinderbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012319 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030346 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/493 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van drie referentiesystemen voor de erkenning van competenties voor het beroep van "kok die alleen werkt" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017070088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34062 - « Bassin du Ruisseau du Messancy » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017070090 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34064 - « Vallées de la Vire et du Ton » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017070091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34065 - « Bassin supérieur de la Vire et du Ton »

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202945 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0450.364.169 CRYSTAL ET IVOIRE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...)

document

type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG17142 Solliciteren kan tot 16 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten elektronische vertrouwensdiensten (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17130 Solliciteren kan tot 16 juni 2017 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts documentatiecentrum (niveau A), voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. - Selectienummer : ANG17115 Solliciteren kan tot 16/06/2017 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017202965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders statistische producten (niveau A2), voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17051 Deze selectie werd afgesloten op 9 mei 2017. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017203001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wetenschappelijk evaluators (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). - Selectienummer : ANG17117 Solliciteren kan tot 16 juni 2017 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017203012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "d'Ingénieurs Industriels en Electromécanique" (niveau A) voor "Ministère de la Défense". - Selectienummer : AFG17060 Deze selectie werd afgesloten op 16/05/2017(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017203011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige d'« Ingénieurs Responsables du Laboratoire d'électromagnétisme appliqué » (niveau A) voor het « Ministère de la Défense. » - Selectienummer: AFG17007 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, dat uitwerking heeft m Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd college, als vertegenwoordigers van e(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. HENDRICKX Anne benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoedanigh(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HERREBOUT Frank benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017012331 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats: Doornik : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht a(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017020372 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zeven vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kan Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...)

document

type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017030374 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 maart 2016 wordt mevrouw Betty NEYS, eerste klerk , eervol ontslag uit haar ambt verleend op 30 november 2016. Het is mevrouw Betty NEYS toegestaan haar rechten op ru(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 16 december 2016 wordt de heer Alain BRICHANT, eerst(...) type document prom. -- pub. 02/06/2017 numac 2017030392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 - AMIF nr. 25 : Open projectoproep. - Opvang 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het effic(...) Het AMIF loopt van 2014 tot 2020. Eén van de doelstellingen van het fonds is de volgende : het v(...)
^