Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017030190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 april 2017 aan de heer Thierry DEMARET attaché - classe A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Za(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 mei 2017 en de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2017 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteiten van Luik en van Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017040209 bron federale overheidsdienst justitie KATHOLIEKE EREDIENST. - Montigny-le-Tilleul. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017, in artikel 1, wordt de plaats van ke Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017040222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2017 zijn benoemd : - stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, Mevr. Panis, J., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van griffi(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een tweede plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017011572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 27/03/2017, werd SEQUARIS Stéphane erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001538111 type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011611 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "LA M.A.I.S." VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CENTRE DE FORMATION BONNEVIE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van EPI ST.GILLES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011608 bron brussels hoofdstedelijk gewest 15 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende de erkenning van JETSE VOEDSELHULP VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van LES NOUVEAUX DISPARUS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA SO CASANOVO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van 8INFINI CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van GROEP INTRO VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AMPHORA VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BOUILLON DE CULTURES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SINEO EVERE CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van FORMATION - EMPLOI - TREMPLIN VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE DE MOLENBEEK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van REGIE DE QUARTIER VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW REGIE DES QUARTIERS D'ANDERLECHT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ROCK THE CITY VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MOLENBEEK - FORMATION als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SOINS CHEZ SOI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA SO NOVELA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT PROJET X als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW L'ANGE GARDIEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011648 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten alsook de uitbreiding van de erkenning tot andere activiteiten van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ART2WORK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW TIC HARMONY als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MISSION LOCALE D'IXELLES POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW EMANCIPATIE VIA ARBEID als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040218 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren aan nieuw erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 09/04/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040276 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017202008 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017202009 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017, dat uitwerking heeft op 1 januari 2015, wordt de erkenning als schuldbemiddelingsinstelling van de VZW "Service social de Saint-Vincent de Paul"(...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040215 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft type decreet prom. 31/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° het aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, zoals gewijzigd door het eerste protocol, ondertekend te Straatsburg op 9 december 1987 en door het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016; 2° het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016 tot wijziging en aanvulling van het onder 1° vermelde aanvullende akkoord type decreet prom. 23/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017202012 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging, in het Waalse Landbouwwetboek, van een Titel X/1 betreffende de steun bij schade veroorzaakt door landbouwrampen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een Commissaris van de Regering belast met het toezicht op de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de inspecteurs van het gewoon secundair onderwijs die aan de werkzaamheden deelnemen van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017030179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2017 van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017202010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Lesse en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017011551 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA PLAYRIGHT, Paul POELMANS en Christiaan PEETERS, di Voormeld koninklijk besluit van 12 december 2016 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23(...) type bericht prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017011553 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 André VERBEKE en de BVBA INTRATOP, die woonplaats kiezen bij Mr. Kris LENS, advocaat, met kantoor t(...) type bericht prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017030244 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA TRADHO, FERNANDEZ Guillen Maria, Delia DE COOPMAN, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017202014 bron waalse overheidsdienst Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van afvalbeheersplan Overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende de afvalstoffen en tot opheffing van sommige Het ontwerp van afvalbeheersplan alsook de bijhorende documenten worden eerstdaags door het Waalse (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017202007 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2017 wordt beslist het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz te herzien met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte en van een in(...) Bij hetzelfde besluit wordt het voorontwerp van herziening van de bladen 37/8 en 38/5 van het gewes(...)

document

type document prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017011636 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Generalisten (niveau A) voor de Gewetselijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB17008 Solliciteren kan tot 5 mei 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017011637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR Generalisten (niveau A), voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17012 Solliciteren kan tot 5 mei 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 10/04/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017030217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Errata

document

type document prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017202091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers communicatie en publiekswerking (niveau B), voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer : ANG16307 Deze selectie werd afgesloten op 11/04/2017. (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/04/2017 numac 2017202003 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de directeur-generaal van 16 maart 2017 dat in werking treedt vanaf de dag na die van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt Mevr. Sylvie Hilgers, attaché, aangewezen om de functies van afgevaardigde s
^