Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016009612 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 27 november 2016, is machtiging verleend aan de heer **** **** (...) type wet prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016009613 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 november 2016, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 18 november 2016, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/07/2015 pub. 14/12/2016 numac 2016015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 10 mei 2016, Mevr. Annelies WYNANT benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen va type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, de heer Sander VAN DAMME benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. Nicole DE MOOR benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatloze type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, de heer Simon STAELENS benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlo type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. Jent'l LEFEVRE benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatloze type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde overgangsmaatregelen in het raam van de optimalisatie van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt de heer Peter VANHOYLAND aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOER EN DIJLE vo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Instelling van de lokale politie van de politiezone Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016 wordt de lokale politie van de politiezone Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren ingesteld op datum van 1 ja type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016009444 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016009625 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 word bevorderd in overtal door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer VINCENT Luc, geboren op 27 juli 19 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016014378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 11 november 2016, dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt aan de heer Georges DUFRASNE eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 26 oktober 2016 wordt er met ingang van 1 oktober 2016 een einde gesteld aan de functie van mevrouw Marie-Anne VAN DEN BERGH, Attaché bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheid Mevrouw Marie-Anne VAN DEN BERGH, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 oktober 2016, haar aansp(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 wordt aan de heer René SNACKEN, Werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met inga type koninklijk besluit prom. 25/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met uitzondering van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bouwen, herstellen en renoveren van spoorwegmateriaal gelegen op het grondgebied van Brugge Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2017 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt de heer Daniël LEONARD, adviseur klasse A3, met ingang van 1 november 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt de heer Christophe PAUWELS, financieel deskundige, met ingang van 1 november 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 december 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Thijs, D., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen tot het mandaat van procureur-generaal bij het Hof Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016014383 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van delegatie aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart in het kader van het koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 6 december 2016 worden de cursussen van niveau I als cursus van aanvullende vorming ver type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 6 december 2016 is de NV WANTY - Afdeling Vlaanderen & Brussel, Ze(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206219 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 6 december 2016 : - is het verzoek tot associatie van de heer Verlinden, G., notaris ter standplaats Heusden-Zolder, en van Mevr. Jaspers, T., kandidaat-notaris, om de associatie "Verlinden & Mevr. Jaspers T., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Heusden-Zolder. - is he(...)

arrest

type arrest prom. 28/10/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

decreet

type decreet prom. 21/03/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016203532 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 24/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206124 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein en diverse bepalingen betreffende het vervoer over de weg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de hoogte van de afsluitingen bedoeld bij artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de modaliteiten voor de plaatsing ervan

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016031792 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening met betrekking tot het geldelijk statuut van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en van het onderwijzend personeel dat wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en dat geniet van een weddecomplement ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016009249 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief betreffende de oprichting van een opdrachtencentrale binnen de FOD Justitie Geachte Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, Deze omzendbrief heeft als doel de diensten van de Voorzitter van de FOD Justi Overwegende dat de gezamenlijke totstandbrenging van overheidsopdrachten kan leiden tot een schaalv(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht De lijst der referte-indexen van de Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,686 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erratum

type erratum prom. 21/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de legitimatiekaart van de beschermingsassistenten van de federale politie. - Erratum

document

type document prom. 15/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205974 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken type document prom. 28/10/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type document prom. 02/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden type document prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst ICT voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16713) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij S(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je : ? houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016003448 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2016, wordt de heer Frédéric J.P.L. DUPONT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016003449 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Yannic D. HULOT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016003455 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2016, wordt Mevr. Hilde O.E. AERTS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016014377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 wordt mevrouw Ine POLLING vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 ok Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 wordt mevrouw Karen RAEYMAEKERS vast benoemd in de klas(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt de heer Ward ROBBEN met ingang van 15 september 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt mevrouw Mandy SNOEKS met ingang van 1 oktober 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt mevrouw Lien VANDERCAMMEN met ingang van 1 oktober 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2016 numac 2016206216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2016 wordt Mevr. Nadia FILIPPI met ingang van 1 oktober 2016 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2015.
^