Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 41.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt de heer VAN WYMERSCH, Guido, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016202022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 28 april 2016 : De heer Adam Christian, Montigny-Le-Tilleul De heer Aelbrecht Pierre, Dendermonde De heer Aerts Rudy, Gent De heer Alenteyns Albert, Beringen De heer De heer Alpaerts Philip, Lier De heer Alparslan Ahmet, Aiseau-Presles De heer Andrieu Michel(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT wegens medische redenen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de nachtarbeid en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 33 jaar loopbaan in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oproep buiten planning en de planningsregels type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan, alsook de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere arbeiders met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het maatschappelijk verantwoord ondernemen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016202799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 28 april 2016 : De heer STERCKX, Claude Pierre, bediende, te Sint-Lambrechts-Woluwe. De Gouden Medaille Koninklijk besluit van 28 april 2016 : De heer VEYS, Johan Hecto Zij zullen vanaf 11 april 2016 hun rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 : De heer BLAISE Bernard, Libramont - Chevigny De heer MALEVEZ Christian, Lasne Bronzen penning Koninklijk besluit van De heer TIHANGE Guy, Chaudfontaine type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 6 september 2016 wordt mevrouw Arlette BOECKX, attaché klasse 2, met ingang van 1 mei 2017 eervol ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016014262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 - Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 9.860 type ministerieel besluit prom. 10/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016018291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie en de encodering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 06/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016204651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

arrest

type arrest prom. 29/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016203714 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2016 van 30 juni 2016 Rolnummer : 6383 In zake : het beroep tot vernietiging van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen en tot interpretatie van artikel 39, § 2, 2°, van het Wetboek van de inkomstenb Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204231 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2016 van 30 juni 2016 Rolnummer : 6255 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 58 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van veront Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2015-2016 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016018269 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV EVAN FURNITURE, die woonplaats kiest bij Mrs. Steve Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016018270 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erik DAEMS heeft op 20 april 2016 de nietigverklaring gevo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.219.059/X-16.594. Namens de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204587 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juli 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2016, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 6483 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204586 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 juni 2016 in zake de vzw « Cliniques Notre-Dame de Grâce » tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de expeditie t 1. « Schendt artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verz(...) type bericht prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204700 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 juni 2016 in zake Quentin Dantinnes tegen Henri Rasetta en de tussenkomende partijen, de nv « Generali Belgium » en de nv « AG Insurance », waarvan « Is een verschil in behandeling tussen de eigenaars en bestuurders van bij het ongeval betrokken v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204612 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch deskundigen (niveau B) voor de OCM-CDZ (ANG16182) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204611 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de OCM-CDZ (AFG16144) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0427.526.312 LES EAUX DU VIEUX MANOIR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaan(...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig dossierbeheerder erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16161) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs niveau 1 - Ergonomen (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG16195) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aan(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204706 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Developpers (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG16188) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : a) OFWE(...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204720 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige press officers en strategische communicatie statistieken (niveau A2) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16183) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs (niveau A) voor de Ombudsdienst voor de Postsector (ANG16209) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/07/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen inzake Kind, Leerplichtonderwijs en Schoolgebouwen

document

type document prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters speciale technieken (niveau C) Ministerie van Landsverdediging (ANG16196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de(...) type document prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204737 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie Attaché statistieken. - Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C FAMIFED deelt u mee dat het aan het Selectiebure(...) Een e-mail met linken naar de functiebeschrijvingen zal worden toegezonden aan de betrokkenen. D(...) type document prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau B) voor de Ombudsdienst voor de Postsector (ANG16205) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke financiën en thesaurie (niveau A) voor ACTIRIS (AFB16033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van licentiaat/master, arts,(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming via vrijwillige mobiliteit tot technisch deskundige bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 6 september 2016, wordt mevrouw BILBAO Y Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 september 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Behe - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het eHea(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204652 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Nijvel : 1 ; - Beyne-Heusay : 1; - Herstal: 1 (in associatie). De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worde(...) De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magis(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016204738 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** **** vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** (niveau ****) voor **** (****16117) werd afgesloten op 8 september 2016. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/09/2016 numac 2016031535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016, wordt mevrouw CORNELIS Evi benoemd in de graad van directrice met ingang vanaf 1 juni 2016 Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering v Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016, wordt de heer MAES J(...)
^