Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018251 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst der bevoegde personen tot 14 juli 2015 Lijst der bevoegde personen voorzien in artikel 84 en artikel 211 van het koninklijk besluit 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Dertiende aanvul Numéro/ Nummer Nom et prénom/Naam en voornaam (...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijd tussen twee prestaties type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, inzake tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet in 2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de landingsbaan vanaf 50 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015203455 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Centrum voor Cybersecurity België type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015203467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juli 2015 : - is de heer Lefebvre F., attaché bij de dienst Genade van de FOD Justitie, benoemd tot assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie voor het rechtsg - zijn aangewezen tot de functie van familie- en jeugdrechters in hoger beroep in het hof van beroe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015203505 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, is aan mevr. Janssen D., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Brussel. Het is haar vergund de titel van haar ambt eersh Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015203506 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 december 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Brahy P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats La Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 12 jul(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015003212 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d), van het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 30 juni 2015 wordt een einde gesteld, op datum van 13 juli 2015 's avonds, aan de opdracht van nationaal deskundige bij de Europese Dienst voor Externe Actie toegekend aan De heer TOUSSEYN wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 14 juli 2015. type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018218 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij de ministeriële besluiten van 12 juni 2015 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2015 : - wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van Adviseur generaal aan de heer Walter SMEDTS; - wordt eervol on - wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van Attaché verleend aan de heer Camille CALLENS; type ministerieel besluit prom. 01/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035915 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de aanpassing van de subsidiepercentages en van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst

decreet

type decreet prom. 25/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs type decreet prom. 03/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035957 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve economische of sociale verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve ideologische of politieke verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve filosofische of religieuze verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de " RTBF " mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de ruilverkaveling Schelde-Leie en tot oprichting van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035937 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de vzw Vlaamse Ouderenraad als relevante partnerorganisatie als vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als relevante partnerorganisatie als vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018238 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW "Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 216.138/XV-2.821 en G/A 216.177/XV-2.822. V(...) type bericht prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ENVEMAT c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 216.213/XV-2.825. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018249 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Twaalfde lijst van de apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgens artikel 16, artikel 17, § 2 en artikel 18 van he 952 ENGLEBIENNE Maykin Vétérinaire/ Di(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018252 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juni 2015 en 30 juni 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me Etablissement Localité Type de matériel co(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015018250 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Twaalfde lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13 § 2 en § 3 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de re 946 IRDA Nora Médecin/Geneesheer Br(...)

document

type document prom. 21/05/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015203298 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015203502 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot kandidaten als Nederlandstalig plaatsvervangend extern lid ten einde de Benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoering van artikel 512 van het Gerech Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2015 numac 2015203503 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Derde oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Derde oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor d Het Belgisch Staatsblad heeft op 5 mei 2014 en 12 augustus 2014 een oproep tot de kandidaten extern(...)

document

type document prom. 05/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^