Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 22/07/2015 numac 2015000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, wordt de heer Stéphane SAINT-VITEUX, Eerste Auditeur-Afdelingshoofd bij de Raad van State, op 1 september 2015 in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn type koninklijk besluit prom. 17/10/1980 pub. 22/07/2015 numac 2015000383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 39 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 93duodecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015009345 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt Mevr. GEUDENS, Leen, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché managementondersteuning, bij de Fed Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. FERREIRA MARQUES, Jeannine, Attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang v Mevr. FERREIRA MARQUES, Jeannine, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 oktober 2015, haar aansp(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de sociaal culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen en de vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot overplaatsing van de zetel van het "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2009 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 tot vaststelling van de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002 tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015202048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015202142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel 2de pijler

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018221 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 13 februari 2015 : Met ingang van 1 februari 2 - Mevr. JANS, Ann, op het Nederlands taalkader, Hoofdbestuur. Overeenkomstig de gecoördineerde w(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 20 april 2015 : Met ingang van 1 maart 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018225 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 20 april 2015 : Met ingang van 1 maart 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018222 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 22 april 2015 : Met ingang van 1 maart 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 20 april 2015 : Met ingang van 1 maart 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018228 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministeriëel besluit van 12 mei 2015 : Met ingang van 1 april 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018226 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 22 april 2015 : Met ingang van 1 maart 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018229 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 1 juni 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : - Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018227 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 22 april 2015 : Met ingang van 1 april 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018232 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministeriëel besluit van 26 mei 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : - Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018231 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministeriëel besluit van 11 juni 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018233 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministeriëel besluit van 27 mei 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : - Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018230 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministeriëel besluit van 27 mei 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : - Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015027111 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 12 juni 2015 worden onderstaande firma's voor een periode van vijf jaar ingaand op 29 april 2015 gemachtigd om de naleving te controleren van de fysiek-technische kwaliteiten van de mammografie-eenheden en - AV CONTROLATOM, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde. - LUCMFR-UZLeuven, Herestraat 49, 3000(...) type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015031441 bron service public regional de bruxelles Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling Hernieuwing van erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 april 2015, verkrijgt EXARIS INTERIM cvba, Adolf Maxlaan 22, te 1000 Brussel, een hernieuwing van de e o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend (...) type ministerieel besluit prom. 09/04/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015203400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen in 4837 Baelen, Eupener Str. 191 type ministerieel besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015203431 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de vorming en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-certificeerder residentiële eenheid

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015203361 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 juni 2015 in zake de bvba « WP-Services » tegen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 j « 1. Schendt het artikel 2, § 1, 1°, laatste zinsnede van de Wet van 27 juni 1969 tot herzieni(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015203365 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer 5914 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot geldigverklaring van diverse bepalingen die van toepassing zijn Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015203429 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 juni 2015 in zake Jacqueline Van Goethem tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2 « Schendt artikel 10, derde lid van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgaranti(...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins om de kinderen, de zwangere vrouwen en de adolescenten te beschermen type decreet prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 10 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan (1) type decreet prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035916 bron vlaamse overheid Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht type decreet prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035919 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035917 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning, en de slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035922 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035931 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ondertekend te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014

beschikking

type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de instapstages

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot invoeging van een Hoofdstuk VIIbis betreffende de « nadere regels voor de evaluatie van het decreet » in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels en bedakingen van de twee gekoppelde huizen "Vaes-Pompe", met in De goederen zijn bekend ten kadaster van Watermaal-Bosvoorde, 1 ste afdeling, sectie D, 2(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015, wordt beschermd als monument het Monument voor tijdens de oorlog gesneuvelde vliegeniers en luchtschippers gelegen Franklin Rooseveltlaan te Bru Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, 22 ste afdeling, sectie R, 7 de en (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031440 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 april 2014 betreffende de uitvoering, via bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen maria-hendrikastraat 85, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 50 - 24bis/25bis Groenweg, goedgekeurd bij koninklijk besluit op 6 oktober 1970

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/05/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035885 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 mei 2014 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 834/AC Warmtekostenverdelers voor de bepaling van het verbruik van verwarmingsradiatoren (...) type overeenkomst prom. 13/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015022264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Adrianus NOOIJENS en Adrianus VAN GURP, die beiden woonpla Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2015. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018210 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HOEVE HAZEGRAS, Geert LANNOIJE en Lieve GUNST, die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2015. Deze zaak is ingeschre(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015003263 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële autoriteit heeft o Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018220 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 10 § 3 van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 Goedgekeurd door de raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 2 juli 2015 TITEL 1. - Huishoudelijk reglement Artikel 1. De raa Elk lid van de raad van bestuur kan een voorstel van wijziging van dit huishoudelijk reglement indi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018253 bron federale overheidsdienst financien Werving. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****15032) werd afgesloten op 13 juli 2015. Er zijn 10 geslaagden. (...) type aanwerving prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015018254 bron federale overheidsdienst financien Werving. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****15022) werd afgesloten op 14 juli 2015. Er zijn 8 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2015 numac 2015203392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen Op 2 juli 2015, werd de heer PESESSE Daniel, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het
^