Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007454 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 542 van 2 oktober 2014, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeesters- Voor : "Meer dan twintig dienstjaren te hebben volbracht aan boord van bodems van de marine, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007455 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 575 van 10 november 2014 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Marc Offermans, adviseur-generaal. Worden benoemd tot Ridder Mevrn. : Maria Vaesen, administratief assistent; Hilda Wullens, attaché. De heren : Da(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007458 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 586 van 21 oktober 2014, wordt mijnheer Jan Kerkhofs, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerk Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007460 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 583 van 21 oktober 2014, wordt mevrouw Françoise Bertrand, van de Franstalige taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uit Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007469 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 552 van 8 oktober 2014, wordt kapitein van het vliegwezen ****. **** ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007470 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 536 van 29 september 2014 : Worden tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd: Me Mevr. Bénédicte Mubalo Kalasa, technisch deskundige (15 november 2014); De heer Piet Persijn, te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007473 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 557 van 8 oktober 2014, wordt kapitein-commandant van administratie ****. **** op pensioen gesteld, op 1 juli 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007475 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 558 van 8 oktober 2014, wordt kapitein-commandant E. Thaets op pensioen gesteld op 1 november 2014 in toepassing van de samengeordende wetten op type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007472 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 556 van 8 oktober 2014, wordt kapitein-commandant ****. **** **** op pensioen gesteld, op 1 juli 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007477 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 561 van 8 oktober 2014, wordt mijnheer J., Temmerman, attaché, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen op 24 oktober 2014 `s avonds. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007476 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 559 van 8 oktober 2014, wordt kapitein-commandant vlieger M. Levicar op pensioen gesteld op 1 november 2014 in toepassing van de samengeordende type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007479 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 573 van 10 november 2014 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverde Om meer dan 35 jaar dienst : Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : Mevr. Martina Styne(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007478 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 574 van 10 november 2014 : Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Sonia Ghoos, technisch assistent; Mevr. Anne Schils, administratief Mevr. Kathy Van Den Bergh, technisch deskundige; Mevr. Denise Van Winckel, administratief assist(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007481 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 594 van 23 november 2014 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Roland Cabuy, attaché; De heer Roger Henry, attaché; De heer Patrick Kubes, attaché. Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007483 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 591 van 23 november 2014: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverded Om meer dan 35 jaar dienst: Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan: Mevrn: Marie-Clair(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007482 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 593 van 23 november 2014 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : De heer Marc Piette, gewoon hoogleraar. Worden benoemd tot Officier in Mevrn : Cindy De Meyer, moreel consulent 1 ste klasse; Gerda Kerrinckx, attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007480 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 576 van 10 november 2014 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heren : Jean Arnould, attaché; Jan Verhaest, adviseur. Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevrn. : Marguerite Cerfontaine, lera(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007484 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 563 van 8 oktober 2014 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer Michel Gerendal, technisch assistent; De heer Emiel Gooris, afdel De heer Leonid Irenge Mwana Wa Bene, attaché; De heer William Michel, administratief assistant; type koninklijk besluit prom. 02/11/2010 pub. 17/12/2014 numac 2014014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van het financieringsreglement in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013 betreffende de vorming en opleiding; c) de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 06/11/2010 pub. 17/12/2014 numac 2014014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 17/12/2014 numac 2014201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van ecocheques aan de werknemers voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014202916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het vormingsakkoord voor de jaren 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014205931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2014, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014024344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014024403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014024404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tweede aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014029773 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de domeindirecteur, voor het domein Plastische, Visuele en Ruimtekunsten, van Arts 2 Bij ministerieel besluit van 19 november 2014 wordt, vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2019, de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014031997 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij ministerieel besluit van 25/06/2014 werd de N.V. ALL CLEAN ENVIRONMENT erkend als ophaler van afvaloliën voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van h(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/HU/001269245 Bij ministerieel besluit van 12/06/2014 we(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014207561 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Bij beschikking van 24 november 2014, werd de heer Danneels H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg We

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014029774 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2014 wordt op 1 november 2014 Mevr. Valérie BOURGEOIS door verhoging in graad tot de graad van eerste gegradueerde Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2014 wordt op 1 november 2(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014032003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 oktober 2014 wordt een subsidie van 60.000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstede

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014036906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in International and European Law als nieuwe opleiding van het Vesalius College

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207539 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport"

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014011631 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der co type bericht prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014207313 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 13 november 2014, zijn beroe Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6083 en 6084 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014207312 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 oktober 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 30 oktober 2014, zijn Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6072 en 6073 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014207322 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 oktober 2014, heeft de vzw « Al Die zaak, ingeschreven onder nummer 6069 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014015277 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 september 2014 heeft Mevr. **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de stad **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014015276 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 **** 2014 heeft Mevr. **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te Bergen uit te oefenen, met als consulair ressort de stad Bergen.

erratum

type erratum prom. 03/04/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029776 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007471 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 553 van 8 oktober 2014: Worden in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** op 26 juni 2014 benoemd. **** benoemingen hebben uitwerking Landmacht Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, in de graad van ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007474 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 555 van 8 oktober 2014, wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd op 18 augustus 2014, in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014007495 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 562 van 8 oktober 2014 : Luchtmacht Wordt luitenant van het vliegwezen ****. **** op 28 september 2014 Marine **** vaandrig-ter-zee technicus ****. **** op 28 september 2014 benoemd in de graad van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014014914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt Mevrouw Laurence WAUTERS vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2014 numac 2014207489 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Wijnegem : 1 - Brussel (grondgebied van het vierde kanton) : 2 (in associatie) Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsbl(...) - Sint-Jans-Molenbeek : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van (...)
^