Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2014

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014055267 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Alvorens te beslissen over de vraag van de algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2013207113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 05/08/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 60.000 euro aan de Football+ Foundation en 40.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond voor het project "Respect+" type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014009402 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "A.S.J. Namur" met zetel te 5000 Namu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014009447 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 8 mei 2014 worden benoemd op datum van 8 april 2011 : - tot Grootofficier in de Orde van Leopold : De heer BARET Jozef, Secretaris-generaal - tot Grootofficier in de Orde Mevr. LAMBRETH Irene, Adviseur-generaal - tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer BRUYNIN(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 9.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 9.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 6.000 euro aan de vzw Loupiote type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 5.000 EUR aan de vzw VVCB type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014201999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2013 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van een werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de syndicale premie als aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 "wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds" type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014202685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014204504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014204503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014204887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014, wordt aan de heer NUTILE François op het einde van de maand juli 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkgever ee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 91 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/08/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/08/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205043 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 23 april 2014, dat in werking treedt op 23 april 2014, wordt de algemene elektriciteits- en gasleveringsvergunning, die bij ministerieel besluit van 22 maart 2013 aan de vennootschap Lampiris NV, rue Saint-La Bij ministerieel besluit van 23 april 2014, dat in werking treedt op 23 april 2014, wordt de ve(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205119 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2014 is het verzoek tot associatie van de heren de Sagher, W. en Vandenameele, B., geassocieerde notarissen ter standplaats Poperinge, en van Mevr. Planckaert, T., kandidaat-notaris, om de associ Mevr. Planckaert, T., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Poperinge. Het bero(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 12 februari 2014, werd de heer Noir L., ereraadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn van ee Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 13 mei 2014 werd de heer Kinderman(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014035660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014205026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegankelijke woning, de aanpasbare woning en de aangepaste woning

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205139 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij vonnis van 13 juni 2014 in zake Stephan Liesenborgs tegen de nv « Axa Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juni 2014, hee « Schendt de bepaling van artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters speciale technieken (niveau C), voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14270) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014 werden met ingang van 8 april 2014 benoemd of bevorderd : Kroonorde Gouden Palmen Mevr. Lucie BRICHOT, Binche. Zilveren Palmen De heer Pau De heer Leon GEENS, Bonheiden; De heer Franco ROMANIELLO, Trazegnies. Mevr. Marie-Jeanne SCHI(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014 werden met ingang van 8 april 2014 benoemd : Kroonorde Ridder De heer Frans ROMAN, Brakel. Gouden Palmen De heer Rudy BOTTELDOORN, Brakel; De heer Jean- De heer Guy GIJSELINCK, Brakel; De heer Antoine MUYLAERT, Herdersem. Orde van Leopold II (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014205027 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de Minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch St De kandidaatstelling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van het koninklij(...)

document

type document prom. -- pub. 21/08/2014 numac 2014031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Vernietiging. - Niet-goedkeuring ELSENE - Bij besluit van 4 juni 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 14 april 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Elsene de wijze van gunn ELSENE. - Bij besluit van 8 mei 2014 wordt vernietigd de beslissing van 19 december 2013 waarbi(...) type document prom. 10/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014035692 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^