Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie Bij beslissing van 6 juni 2014, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aangedu 219946 ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE AVENU(...) type wet prom. 27/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie type wet prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009 (2) type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203689 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevr. Van Den Heede, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, werd

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014055299 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, weduwnaar van ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011380 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011381 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de derde administr Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt Mevr. Valérie DELCOURT, attaché, met ingang van 1 december 2013, benoemd tot de graad van adviseur op het Franse taalkader. Bij konink(...) Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Alain GERARD, attaché, met ingang van 1 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Frédéric DE CONINCK, attaché, met ingang van 1 december 2013, benoemd tot de graad van attaché A2 op het Franse taalkader. Bij koni Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt Mevr. Barbara DELCOURT, attaché, met ingang van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale samenwerking van wie h Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking van wie Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking van wie h Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Eric BOGAERT, adviseur, met ingang van 1 december 2013, benoemd tot de graad van adviseur-generaal op het Franse taalkader. Bi(...) Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Yves DRICOT, adviseur, met ingang van 1 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de tweede administr Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking van wie Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de tweede administr Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de derde administr Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en die aan de commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid nieuwe bevoegdheden toekent type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 is de heer Marchandise, Th., vrederechter van het derde kanton Charleroi, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opgengevallen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2014, is aan(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203708 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2014, is aan Mevr. Meulemans, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespe Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2012, is aan(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009361 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitster van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals Brabant type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals Brabant

decreet

type decreet prom. 28/03/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014202535 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie-, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ertoe strekkende de vertegenwoordiging van de oppositie in de raad van bestuur van meergemeentelijke OVM's te garanderen type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het toeristische logies type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 11 april 2014 is aan Mevr. Laouar N., substituut-procureur des Konings bij het parket te Namen, opdracht gegeven om, van 5 mei 2014 tot 30 september 2014, het ambt van openbaar mi Bij beschikking van 11 april 2014 is aan Mevr. Vancrayebeck N., substituut-procureur des Koning(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/02/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031213 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/1323 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de specifieke opleidingen die toegang geven tot de bevorderings- en selectieambten van het niet gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2011 betreffende de toekenning van een subsidie aan "Livingstones CVBA" in het kader van de oproep tot projecten voor de omvorming van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van leden van het Belgisch Comité van de grote stuwdammen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderhandse verkoop en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 27 juli 2009 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 11, 13 en 15 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203714 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toelating van de installatie van een waterleiding in het domaniale natuurreservaat "Lesse et Lomme" te Tellin type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203715 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 03/02/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel (2)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014021082 bron grondwettelijk hof Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een **** voor het ambt van **** referendaris ****. Het Grondwettelijk Hof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 ****. Het vergelijkend examen bestaat uit : 1. Twee schriftelijke proeven, die plaats vinden op 19(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaats heeft op maandag 23 juni 2014 om 14.30 uur, in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerste Minister Op de agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 24 februari 2014.

document

type document prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het directiecomité voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG14712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een (...) ? Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal, verantwoordelijk voor de algemene directie van de juridische diensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG14714) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaar(...) ? Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal, verantwoordelijk voor de Algemene Directie van de Identificatie en Controle der Aangiften voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG14715) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn e(...) ? Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014014324 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep tot het indienen van kandidaturen en formulier voor kandidaatstelling. - Procedure voor toewijzing van de 900/1800 MHz-gebruiksrechten. - Instructies voor de kandidaten met betrekking tot het formulier voor kandidaatstelling Het Belgisch Om tot de procedure toegelaten te worden, moeten de kandidaten met name aan de volgende vereisten v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2014 numac 2014203688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014, pagina 42117, van 5 vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Brussel, dient de volzin "Drie van deze plaats In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014, pagina 42118, van vacante plaatsen (...)
^