Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003226 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen type wet prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009289 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 27/05/2014 numac 2013015261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000312 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Eric JACOBS voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het administratief type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt Mevr. Liesbeth VAN ISTERBEEK voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de aanwijzing van de heer Peter DE BUYSSCHER voor de betrekking van directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking bij het commissariaat-generaal van type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Rudi VERVAET voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het gere type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Jean-Claude GUNST voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Daniel SOMMELETTE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer André DESENFANTS voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 25 april 2014 wordt de Mevr. Delphine DE LAVAREILLE aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone DES TRIEUX voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer Michel ROMPEN voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het ger type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009193 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Frederic VERSPEELT voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het administr type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009194 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer François FARCY voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur bij de federale gerechtelijke politie van Berg type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer Michel REMACLE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009207 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Stanny DE VLIEGER voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtel type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Robin MINTEN voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het ger type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009211 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Claude BAULARD voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009212 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Luc CAP voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrond type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Alain DE LAENDER voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009210 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Eric SNOECK voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelijk ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009213 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Kurt DESOETE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelijk a type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009222 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Kristiaan VANDEPAER voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009223 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Didier VERLAINE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelij type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2010 houdende toekenning van presentiegelden aan de leden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, « HR-Rail » van een toelage ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014022235 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Het Algemeen beheerscomité, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundig Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabil(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014007198 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten

arrest

type arrest prom. 30/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003243 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen en van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Thesaurie binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type arrest prom. 30/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003244 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende opdeling, in de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de bevoegdheden inzake niet-fiscale invorderingen en de domeinen en houdende wijziging van de benaming van de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boeten type arrest prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014009290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij arrest nr. 227.083 van 10 april 2014 van de Raad van State worden de koninklijke besluiten van 11 februari 2013, waarbij mevr. Meulemans K., mevr. Delahaye M. en mevr. Verstraete A. voorlopig worden benoemd in de vakklasse Bij arrest nr. 227.083 van 10 april 2014 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 11 (...)

decreet

type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014027157 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend op 6 december 1996, zoals gewijzigd bij het Protocol, ondertekend te Brussel op 15 maart 2010 type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203304 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, ondertekend te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203303 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203306 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, ondertekend te Brussel op 26 februari 2010, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203309 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, opgemaakt te Oulan-Bator op 30 april 2013 type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203307 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahreïn tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Manama op 4 november 2007, en het Wijzigingsprotocol ervan, ondertekend te Manama op 23 november 2009 type decreet prom. 28/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014203310 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, opgemaakt te Oulan-Bator op 30 april 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014031411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014035541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen van een subsidie aan Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant vzw inzake het verwerven, de nieuwbouw, of de verbouwing van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het Departement Werk en Sociale Economie

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'(...) Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nation(...) type bericht prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014018189 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr. Elizabeth VOISIN en de heer Luc LEFEVRE hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd (...)

document

type document prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014203482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - één(...) type document prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014203490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 27/05/2014 numac 2014203027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blerotstraat 1, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en w Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf (nr. 113) 12.09.2014 2(...)
^