Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2013 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013207298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Algemeen Reglement op de elektrische installaties bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, artikel 275, vervangen het koninklijk besluit van 10 augustus 20 Bij ministerieel besluit van 19 december 2013 worden de volgende personen als lid van de Commissie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013207383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt het mandaat van directeur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van Mevr. Pascale CADIAT, met ingang van 1 maart 2014 hernieuwd. Een beroep tot nietigver type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013207392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de besc Federaal Agentschap voor nucleaire controle Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2009(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014718 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 93 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 44.774 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014717 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 47.564 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014720 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 42.630 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014719 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 43.110 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014721 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Olen ter hoogte van de kilometerpaal 38.534 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014722 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014725 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 143 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Zonhoven ter hoogte van de kilometerpaal 90.724 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014723 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 133 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder ter hoogte van de kilometerpaal 78.562 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013014724 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 137 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder ter hoogte van de kilometerpaal 82.089 type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. 11/07/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013032010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/715 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten en de instrumenten voor het beheer van de centralisatie van de thesaurieën van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

decreet

type decreet prom. 23/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036167 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend in Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036168 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 06/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013014755 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op basis van afdeling 1.5.1 van het RID heeft België de volgende multilaterale overeenkomsten getek(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 14 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ACKERMANS Joan, gedomicilieerd Kasteelstraat 55, te 3071 Erps-Kwerps, erkend als erkend verwarmi De erkenning draagt het nummer TCAL-1027484. Bij beslissing van 14 augustus 2012, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031820 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 19 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CHARLOT Michaël, gedomicilieerd rue du Baty-de-Crock 29A, te 5530 Yvoir, erkend als erkend verwarmin De erkenning draagt het nummer TCAL-1136242. Bij beslissing van 18 juli 2012, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 24 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CACCIAPAGLIA Dominique, gedomicilieerd Malaise 9 te 9600 RONSE, erkend als erkend verwarmingskete De erkenning draagt het nummer TCAL-1183314. Bij beslissing van 2 januari 2013, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 11 september 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BATSELIER Hugo, gedomicilieerd Theodoor Vermylenstraat 110 te 9200 Dendermonde, erkend als erke De erkenning draagt het nummer TCAL-1027432. Bij beslissing van 21 september 2012, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 20 augustus 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BEN SALEM Nabil, gedomicilieerd Berthelotstraat 11 te 1190 BRUSSEL, erkend als erkend verwarming De erkenning draagt het nummer TCAL-1027681. Bij beslissing van 23 augustus 2013, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 8 juli 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ART, Fabien, gedomicilieerd rue des Trois Burettes 39, te 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, erkend als erkend De erkenning draagt het nummer TCAL-1227223. Bij beslissing van 22 juli 2013, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031919 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 27 maart 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ALLARD Axel, gedomicilieerd route de Wasseiges 10, te 5310 HANRET, erkend als erkend verwarmingsket De erkenning draagt het nummer TCAL-1027172. Bij beslissing van 1 maart 2013, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031933 bron brussels hoofdstedelijk gewest **** als erkend **** van type **** **** beslissing van 3 december 2012, van de leidende ambtenaar van het ****, werd de heer ****, ****, gedomicilieerd **** de la Motte 8, te 5081 ****, erkend als erkend verwarming De erkenning draagt het nummer ****-1186264. Bij beslissing van 10 december 2012, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 28 november 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ALONSO MURCIEGO, Francisco, gedomicilieerd Jottrandlaan 12, te 1210 BRUSSEL, erkend als erkend v De erkenning draagt het nummer TCAL-1026926. Bij beslissing van 8 november 2012, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031941 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 2 oktober 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ACHOUR, Choukri, gedomicilieerd Steenweg op Leuze 211, te 9600 RONSE, erkend als erkend verwarming De erkenning draagt het nummer TCAL-1027082. Bij beslissing van 3 oktober 2012, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031992 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 september 2013, van het BIM, werd Mevr. CLARINVAL Caroline, gedomicilieerd Les Fréchaux 16, bus 203, te 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, erkend als Certificateur ope De erkenning draagt het nummer CPUPP-001231848 Bij beslissing van 25 september 2013, van he(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031993 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 september 2013, van het BIM, werd Mijnheer DEFAYS Boris, gedomicilieerd rue du Fort-de-Loncin 29, te 4000 LIEGE, erkend als Certificateur tertiaire eenhei De erkenning draagt het nummer CTEPP-001231143 type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 3 oktober 2013, van het BIM, werd de heer BRAEMS Thierry, gedomicilieerd rue de l'Ancienne Gare 9, bus B, te 1380 LASNE, erkend als Certificateur wooneenheid, natu De erkenning draagt het nummer CREPP-001232712 Bij beslissing van 3 oktober 2013, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031995 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 september 2013, van het BIM, werd de heer FOCKEDEY, Samuel, gedomicilieerd Gaston Deruyverstraat 15, bus 5, te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, erkend als Certificate De erkenning draagt het nummer CPUPP-001231200. type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031997 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 november 2013, van het BIM, werd de heer EL AHMADI, Mohamed, gedomicilieerd Ijzerenkruisstraat 16, te 1000 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuur De erkenning draagt het nummer CREPP-001239594. Bij beslissing van 13 november 2013, van he(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031998 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 22 oktober 2013, van het BIM, werd Mevr. BRYNART, Marie, gedomicilieerd rue Laid-Culot 24, te 5030 SAUVENIERE, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuur De erkenning draagt het nummer CPUPP-001174645. Bij beslissing van 22 oktober 2013, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013031996 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 13 november 2013, van het BIM, werd de heer COSTERS, Dominique, gedomicilieerd Bieweg 11, te 3582 KOERSEL, erkend als Certificateur tertiaire, natuurlijke pe De erkenning draagt het nummer CTEPP-001237400. Bij beslissing van 13 november 2013, van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013003423 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2012-2013 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de fail Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...) type lijst prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013003440 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie Deposito- en consignatiekas www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2014 Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Om de betaling ervan te bekomen moeten de personen di Agentschappen van de Deposito- en consignatiekas (Gerechtelijke consignaties in geld)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen. - Weigering Bij ministerieel besluit van 31/10/2013 wordt het ministerie Bij ministerieel besluit van 11/12/2013 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakin(...) type vergunning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Vernieuwingen. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2 De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : begeleiding van uitzonde(...) type vergunning prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 11 december 2013 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013032006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 03/12/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd RIPAC PROFESSIONAL SRL, gelegen Slatioarei 13, te 720278 SUCEAVA, RUMANIA, geregistreerd als vervoerder De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001252589. Bij de beslissing van 03/12/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013032005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 03/12/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd RIPAC PROFESSIONAL SRL, gelegen Slatioarei 13, te 720278 SUCEAVA, RUMANIA geregistreerd als ophaler van ni De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001252569. Bij de beslissing van 03/12/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013032015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 12 december 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd OPENAIR B.V.B.A. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het(...)

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013207336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - ERRATUM type erratum prom. 17/08/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013207337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders. - ERRATUM type erratum prom. 24/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013207338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - ERRATUM

document

type document prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. 18/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2014011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/01/2014 numac 2013032023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Elsene. - Goedkeuring Bij besluit van 10 december 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 oktober 2013 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en het bestek betreffende de bouw van refters en keukens voor scholen 7 e
^