Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij. - Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 18 juni 2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013009359 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, dat in werking treedt op 1 september 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Anne VANDESTEENE, directeur-generaal. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van benzines voor benzinemotoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt de heer Gerard GOFFINGHS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 juni 2013 bevorderd tot adviseur-generaal klasse A4. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt de heer Luc VAN HAMME, adviseur klasse A3, met ingang van 1 juni 2013 bevorderd tot adviseur-generaal klasse A4. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde a type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt Mevr. Lutgarde VAN CAUWENBERG, adviseur klasse A3, met ingang van 1 juni 2013 bevorderd tot adviseur-generaal klasse A4. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is Mevr. Evaldre, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - is de heer Desmet - is de heer Demanet, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, benoemd tot (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Evaldre, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aans Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de hee(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPOL type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014518 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Mechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 9.514 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Mechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 5.860 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Mechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 8.452 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014521 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17bis op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 13.864 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014520 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Willebroek, ter hoogte van de kilometerpaal 10.717 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Willebroek, ter hoogte van de kilometerpaal 9.749 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014522 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17c op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 14.664 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 15.040 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014524 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 16.735 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 17.582 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 17.142 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014528 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 18.553 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 19.207 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014527 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23A op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 18.260 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Puurs, ter hoogte van de kilometerpaal 18.649 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014534 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.214 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014532 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28A op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 20.866 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 19.760 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014533 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.037 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37A op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Temse, ter hoogte van de kilometerpaal 27.024 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014536 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Temse, ter hoogte van de kilometerpaal 27.210 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014535 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.919 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Temse, ter hoogte van de kilometerpaal 28.015 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014540 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 30.021 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 29.213 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014542 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 31.155 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014541 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 30.358 type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014544 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/23016/138BB/IK van 4 oktober 1962 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg gelegen op de industriële spooraansluiting die de "Etablissements Piret" verbindt met de spoorlijn nr. 138 te Bouffioulx type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013014543 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. A1/02466/138/17 van 6 juli 1982, A1/02467/138/19 van 31 mei 1983 en A1/02159/138/21 van 29 juni 1982 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van, respectievelijk, de privéoverwegen nrs. 17, 19 en 21 op de spoorlijn nr. 138 type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013205331 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031762 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van commercieel en juridisch directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013031763 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van administratief en financieel directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013035854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013018416 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marleen DEMEYER, Roland BILTRIS, Johan DEMEYERE, Philippe Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 210.138/X-15.588. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013018414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel c.s. heef - het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreff(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt de heer Kristof VAN HEUCKE met ingang van 1 juli 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2012. Een beroep tot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt de heer Pieter GELADE met ingang van 1 juli 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2012. Een beroep tot niet

document

type document prom. -- pub. 03/10/2013 numac 2013205303 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 7 december 2012, wordt de heer Joseph Radoux, directeur, vanaf 1 november 2013 in ruste gesteld. Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 19 december 2012, wordt Mevr. Mari Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 7 januari 2013, wordt de heer Jean-Paul Clerin,(...)
^