Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2012207319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 15/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013011500 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de beroepenclassificatie en de barema's van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het kader van de lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013014570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgacom" type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013015210 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie Binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 maart 2014, aan Mevr. Anne TOLLEBEECK , adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdien(...) Ze is ertoe gemachtigd haar aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 april 2014 en de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een brugpensioenregeling "zware beroepen" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009 betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de bakkerijen en banketbakkerijen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013018401 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2013 wordt de heer De Spiegeleer, Stéphane, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Industrieel metaalbewerker » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Socio-estheticus » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in internationale samenwerking » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in plastische, visuele en ruimtekunsten - optie creatie van interieurs » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in e-business » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet hoger onderwijs als opleider in alfabetisering » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de bouwkunde » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in modestyling » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013205200 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2013 van 7 augustus 2013 Rolnummer : 5501 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, samenges wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 19/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013205237 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 327, 1°, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van de gehandicapte personen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013035817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013035828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie heftruckchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013035852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bedrijfsadviseurs (niveau B) voor « FOREm » (AFG11121). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 september 2013. De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013009444 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Jeugdrechtbank van Doornik is verhuisd naar het volgend adres op datum van 10 september 2013 : Jeugdrechtbank, rue du Château 47, 7500 Doornik.

document

type document prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013205389 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG13141) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013205396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs P & O voor het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs P & O (niveau A) voor het Federale Agentsch(...) Er is 1 geslaagde.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013205375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** directeurs **** Veiligheid De vergelijkende selectie van **** directeurs **** Veiligheid (****/****) (niveau ****) voor de **** **** **** (****13022) we(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013011477 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 13 september 2013 wordt de heer Emmanuel AUQUIER, attaché, benoemd bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau op 1 oktober Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de "afdeling Bestuursrechtspraak&(...) type document prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013011478 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 13 september 2013 wordt Mevr. Frieda BLOCX, attaché, benoemd bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau op 1 oktober 2013, Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de "afdeling Bestuursrechtspraak&(...) type document prom. -- pub. 02/10/2013 numac 2013011479 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 13 september 2013 wordt Mevr. Rose-Marie LUYCX, attaché, benoemd bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau op 1 oktober 2 Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de "afdeling Bestuursrechtspraak&(...) type document prom. 13/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en belgisch interventie- en restitutiebureau Delegatie van handtekeningen
^