Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013003234 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale B(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012200131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toepassing van de loonnorm op de lonen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012200890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanvulling op de eindejaarstoelage toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 16 oktober 2003 en 12 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2013 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. CARUEL, Christelle, Attaché Mevr. CHAPUIS, Véronique, Attaché Mevr. DAMBLON, Angélique, Attaché Mevr. DOSIERE, An Mevr. GATHOYE, Cécile, Attaché Mevr. GODEFROID, Anne-Claire, Technisch deskundige Mevr. MAQUO(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013018303 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Rijnkaai type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie. - Alcotest 8610 BE van het merk Dräger - Goedkeuring In uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007, betreffende de ademtesttoestellen en de ad Alcotest 8610 BE met zijn toebehoren, van het merk Dräger. Dit ademanalysetoestel kan ook gebrui(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010 betreffende de uitbetaling van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen vanaf 2011 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de slotakte type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende financiële bijdrage van de werkgever bij tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de werkgever in de reiskosten van de werknemers, zelf gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1994 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van ambtenaren bedoeld in artikel 275.09.b van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204145 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging, voor de boekjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013203703 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer 5425 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 33, 43, 46 tot 50 en 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door Christian Peet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging, voor het openbaar ambt in de Franse Gemeenschap, van het decreet van 19 april 2012 houdende uitbreiding van de voorwaarden inzake nationaliteit voor de toegang tot de betrekkingen van het Openbaar Ambt van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012

beschikking

type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de verwijzing naar de wetgeving op de overheidsopdrachten betreft type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009, 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs georganiseerd door de provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204041 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse **** uitgereikt in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204067 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** betreffende de voorwaarden en procedure tot de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse **** met **** **** uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige **** **** uitgereikt in het volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Conseil wallon d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de santé » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 1 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ELOY TRAVAUX NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het numm(...) type registratie prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013031580 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 13 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CVB RECYCLING NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalsto(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001209271. Bij de beslissing van 10 mei 2013 van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2013 wordt Mevr. Veerle JORDANT met ingang van 1 mei 2013 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013020042 bron wetgevende kamers belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van 13 aug Het mandaat van de huidige leden verstrijkt op 30 november 2013. Samenstelling van de Nationale (...)

document

type document prom. -- pub. 18/07/2013 numac 2013031583 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij beslissing van de raad van bestuur van 27 juni 2013 wordt aan Mevr. Manuela FIORUCCI, ambtenaar van niveau A op de Algemene Administratie, vrijwillig ontslag uit haar ambt verleend met inga(...)
^