Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009247 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009262 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****(...) Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren (...) type wet prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009263 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, **** koninklijk besluit van 4 juni 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009270 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009271 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 wordt de heer Raphaël BORN, auditeur bij de Raad van State, gedetacheerd bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken voor een periode van een jaar, met ingang vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009235 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 mai 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009237 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt Mevr. Garance MAHAUX, geboren op 26 april 1983 benoemd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009236 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009239 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009244 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer RASSON, Roland, attaché sociaal inspecteur bij de Strafinrichting te HIj wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013009269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2013 zijn voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel : De heer Dahin, P. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Decuyp Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Herbecq, B. Dit besluit (...) type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013011266 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Wijziging Consulaat Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 wordt de rang van het Consulaat-Generaal van België te Johannesburg gewijzigd tot Consulaat. Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 wordt de rang van het Co type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2012 betreffende de instelling van De raadpleging op basis van artikel 4, § 1, is gericht op het verzamelen van socio-economische(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013203010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 januari 1982 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013203588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 30 april 2013, is aan de heer Vanhaelemeesch, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 5 (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot indeling van pyrotechnische artikelen type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Bleid, ter hoogte van de kilometerpaal 125.034 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Musson, ter hoogte van de kilometerpaal 129.969 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Halanzy, ter hoogte van de kilometerpaal 134.448 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Musson, ter hoogte van de kilometerpaal 131.910 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Halanzy, ter hoogte van de kilometerpaal 137.822 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont - Athus, gelegen te Aubange, ter hoogte van de kilometerpaal 138.848 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 211, gelegen in het havengebied van Antwerpen-Linkeroever te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 8.955 type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 57, § 4, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen wat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen betreft type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 57, § 4, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen wat het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën betreft type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013203134 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2013 van 18 april 2013 Rolnummer : 5377 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen,(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel Bij Beschikking 2013/05 van de Eerste Voorzitter van de Raad voor **** van 30 mei 2013, wordt het adjunct-mandaat van ****, dat ***** bekleedt, verlengd met drie jaar en dit met ingang van 1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gewoon basisonderwijs van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op mesoniveau, voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2012 waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 25 oktober 2012 betreffende de oproep tot kandidaten voor de benoeming in vast verband of voor de aanwijzing in tijdelijk verband in een definitief of tijdelijk vacant geworden betrekking voor een periode van meer dan vijftien weken in een selectieambt van directiesecretaris en opvoeder-huismeester type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2013, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van ongevee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031371 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2007 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kennisgeving zoals voorgeschreven door artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie Door de beslissing van de Leidende ambtenaar va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013203487 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van de « Société wallonne du Crédit social » type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013203488 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013203505 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Estaimpuis

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013003194 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën Erratum Bij de incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën van 22 maart 2013, gepubliceerdin het 8° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van « Adviseur-generaal douane en accijnzen - Be(...) type erratum prom. 07/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 14/05/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd COMET TYRE RECYCLING NV , gelegen rivage de Boubier 25, te 6200 CHATELET, g(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001216813. Bij de beslissing van 13/05/2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 14/05/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd COMET TYRE RECYCLING NV , gelegen rivage de Boubier 25, te 6200 CHATELET(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001216833. Bij de beslissing van 13/05/2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 16/05/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M, werd G-TRI NV , gelegen square Baron Robert Hankar 4, te 1160 BRUSSEL, geregistre(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001217986. type registratie prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 15/05/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd VAN DEN BERG NV , gelegen Steenwinkelstraat 640, te 2627 SCHELLE, geregi(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001210014. Bij de beslissing van 13/05/2013 van(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2013    Indice juin 2013 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013203577 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs elektromechanica (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG13071) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ind(...) type document prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013203585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG13721) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de u(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licentiaat) van universitair onderwijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013 wordt De heer Matthias MULLER vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013 wordt Mevr. Pilar SAENZ PALOMEQUE vast benoemd in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 wordt Mevr. Valérie DELCROIX, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2013 met ranginneming op 1 maart 2012, in het Franse taalkader van d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 worden de hiernavermelde stagiairs, op datum van 1 maart 2013, vast benoemd in de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst : Marie-Charlo Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 wordt de heer Michel MINGIEDI M'PEMBELE VOVA, geboren op 18 mei 1976, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zeker Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013, dat in werking treedt op 1 juli Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde stuurgroep, als vertegenwoordigers v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een voorzitter Bij koninklijk beslu Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Bruynooghe, Peter, van de Nederlandse taalrol, benoemd in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013029353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 : Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer SURLEAU Franz, Claude Er Ranginneming op 8 april 2010. Wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan :(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2013 numac 2013029354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Diensten Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 : Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer DEPLECHIN Marcel, Michel Voorzitter van de « Fanfare Union Musicale » te MAULDE. Ranginneming op 15 november 2011. De (...)
^