Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 april 2013 wordt de heer Franky DE BLOCK, attaché bij het departement, met ingang van 1 maart 2013 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doe type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het J. Lambertstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013003148 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt Mevr. Hilde DE WAGTER bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 integriteitsbeleid bij de Federale overheidsdienst B type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de door de Franstalige Gemeenschap gesubsidieerde instellingen en internaten van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de terbeschikkingstelling en onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de sectorale omkadering van de maaltijdcheques in een elektronische vorm type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder en de tegemoetkoming van het sociaal fonds voor werknemers van 55 jaar en ouder type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de preventie van gezondheidsrisico's in de kapperssector type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013200556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en de werksters type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013202481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsbedrijven voor de metaalbewerking en hardchroominstallaties, gelegen in Fayt-lez-Manage, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsbedrijven in de autoglasindustrie , gelegen in Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013202516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit productie en commercialisering van industriële machines en apparatuur in roestvrij staal voor de behandeling van voedingsproducten, gelegen op het grondgebied van Zedelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013202557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die reservoirs voor machines van burgerlijke bouwkunde vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Paliseul, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013202613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van vervaardiging van lasscharnieren, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013203081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2013, is Mevr. Graindorge, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, in ruste gesteld. Zij kan ha Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is aan Mevr. Geerts, M., op haar verzoek, eervo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen. - Officieuze coördinatie in het **** type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 2011 houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie, bedoeld in artikel 3, 3°, d, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013203060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit d.d. 16 mei 2013 wordt het mandaat van de heer MEWISSEN, Erik, als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van d Dit besluit treedt in werking op 20 april 2013.

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013201898 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2013 van 21 maart 2013 Rolnummer 5443 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie , ingesteld door Philippe Brouwers. Het G(...) samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, J.-P. Snappe(...) type arrest prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013202135 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2013 van 21 maart 2013 Rolnummer : 5439 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 2 februari 2005, gesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013202136 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2013 van 21 maart 2013 Rolnummer : 5545 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek , gesteld door de Rechtbank va(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013202137 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2013 van 21 maart 2013 Rolnummer : 5370 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013202729 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2013 van 25 april 2013 Rolnummer 5402 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het perso Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013031373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Bosnië » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013018241 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Filip VERMEIRE, die woonplaats kiest bij Mr. Jan GHYSELS, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013018242 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dirk VANNECKE en Petra VANHULLE, die beiden woonplaats kie Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.208.564/X-15.393. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013018243 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Yvan DEVLAMYNCK en Brigitte KINDT hebben op 17 april 2013 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.208.633/X-15.400. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013018244 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RECOVER ENERGY, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013203050 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 20 maart 2013 en 17 april 2013, respectievelijk in zake Thierry Degryse en Véronique Bocca, en in zake Dominique Martiny en Valérie Lambotte, tegen « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, eventueel in samenhang gelezen m(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 23 april 2013 wordt de erkenning van de stad Brussel, verteg

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers (m/v) voor alle Federale Overheidsdiensten (ANG13075). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op maandag 6 mei 2013 De uiterste inschrijvingsda(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 28 mei. type erratum prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013009217 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2013, bl(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement van 4 juni 2000 van de directieraad van het Koninklijk Meteorologische Instituut van België Artikel 1. In het huishoudelijk reglement van 4 juni 2000 van de directieraad van het Koninklijk « Art. 9/1. De in artikel 9 vastgelegde procedure is van toepassing op de selecties en de aanstelli(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 26/04/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DEKEMPENEER HFW N.V. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het n(...) type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 29/04/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd GHENT DREDGING NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het numm(...) type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/01/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AB MAXI CLEANING BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijk(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001180548. Bij de beslissing van 5/02/2013 van d(...) type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 19/02/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BART'S LOGISTICS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaar(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001184472. Bij de beslissing van 31/01/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 20/02/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALGEMENE ONDERNEMING REYNDERS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder va(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001191084. Bij de beslissing van 20/02/2013 van d(...) type registratie prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 16/01/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd A&H RECOLTE A&H CROP V.Z.W. geregistreerd als vervoerder van n(...) De registratie draagt het nummer ENRDNDT145. Bij de beslissing van 12/02/2013 van de leidend(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013003149 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 wordt de heer Alexandre BORBOUSE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 april 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2013 numac 2013203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 wordt Mevr. Cécile Lemaire, met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2012.
^